EIA, MIA en Vamil lijsten 2018

Ook in 2018 kunnen ondernemers weer fiscale tegemoetkoming(en) claimen als zij investeren in bedrijfsmiddelen die energie besparen. De nieuwe Energie- en Milieulijst voor 2018 is inmiddels gepubliceerd. Om voor in aanmerking te komen moeten ondernemers (natuurlijk) aan een aantal voorwaarden

Lees meer

typmachines

KleinschaligheidsInvesteringsAftrek (KIA)

Als u investeert in bedrijfsmiddelen, zoals een machine, een laptop of een smartphone, kunt u in aanmerking komen voor zgn. kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) binnen de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze aftrekregeling geeft een ‘korting’ op de te betalen belasting. Natuurlijk zijn er

Lees meer