Advies

Adviseren is een vak. Dat doen we met passie voor ondernemers en ondernemingen in het MKB, de agrarische sector en voor particulieren. Wij richten ons daarbij voornamelijk op de volgende gebieden:

bedrijfsadvies
fiscaal advies

Wij richten ons daarbij op toepassing van de meest gunstige fiscale oplossing waarbij we rekening houden met uw persoonlijke wensen en insteek, mogelijke belastingbesparingen, de mate van risico én de verwachte benodigde tijdsbesteding.

Bedrijfsadvies
Hierbij kunt u onder andere denken aan hulp op de volgende gebieden:

administratieve organisatie en processen
interne beheersing en verantwoordelijkheden
begroting, budget, kasstroom planning
management advies
interim ondersteuning
luisteren en klankborden
startersbegeleiding

Uiteraard wordt de invulling samen met u besproken en afgesproken zodat wij precies bezig gaan met hetgeen voor u van belang is.

Fiscaal advies
Met betrekking tot fiscaal advies richten wij ons met name op de volgende fiscale gebieden:

inkomstenbelasting
vennootschapsbelasting
internationaal belastingrecht
omzetbelasting
overdrachtsbelasting
successie- en schenkingsrecht

Vrijwel elke situatie heeft gevolgen binnen meerdere fiscale adviesgebieden tegelijkertijd, bijvoorbeeld investeringen in de onderneming, aangaan van een samenwerkingsverband, bedrijfsovername, transacties met onroerende zaken en pensioenen.

We stellen onze kennis en ervaring aan u ter beschikking zodat u, waar mogelijk, fiscale kansen kunt benutten en uw belastingdruk kunt verminderen. Hiervoor denken we graag vooruit en met u mee bij uw ondernemingsactiviteiten, immers: besparingen zijn meestal het gevolg van tijdig gemaakte keuzes. Graag helpen wij u deze keuzes te identificeren en te benutten.

Natuurlijk strekt onze dienstverlening zich ook uit tot het doen van fiscale aangiften en zorgen wij ervoor dat deze niet alleen tijdig worden ingediend maar ook op juiste wijze worden ingevuld.

Met behulp van zorgvuldig geselecteerde software maken we een overzichtelijk verslag van de wijze waarop de aangifte is samengesteld en welke belastingaanslagen zijn te verwachten.

Deze dienstverlening maken we graag compleet door de afstemming van opgelegde voorlopige en definitieve aanslagen. Bij afwijkingen adviseren we u over de te volgen handelswijze.

Geïnteresseerd?

Graag maken wij persoonlijk nader kennis met u en bespreken wij wat wij voor u zouden betekenen en hoe wij dit precies-pas in zouden kunnen vullen. Natuurlijk gratis en vrijblijvend.
Bel of mail ons voor een afspraak bij u op het bedrijf of bij ons op kantoor via 076 597 2711 of info@chalant.eu.