geld met strik gift cadeau

Belastingvrij schenken in 2023

Schenken bij leven is vaak voordeliger dan erven bij overlijden. Daarbij heeft u er zelf, als het goed is, ook meer plezier van.
De Belastingdienst ‘stimuleert’ schenken middels vrijstellingen schenkbelasting. Let op dat dat de schenking vóór 31-12-2023 verwerkt dient te zijn en de schenking dan voor u niet maar voor de ontvanger wél in de peildatum Box3 van 1-1-2024 zit. 

Met schenken kunt u alvast iets van uw vermogen overdragen aan de volgende generatie. Bovendien is schenken bij leven, zeker als dit geleidelijk gebeurt, vaak fiscaal voordeliger dan vererven bij overlijden. Door jaarlijks bijvoorbeeld een bedrag te schenken aan uw kinderen, wordt uw vermogen kleiner zodat, mocht u komen te overlijden, uw kinderen straks minder erfbelasting betalen. Maakt u optimaal gebruik van de vrijstellingen dan hoeft er in ieder geval geen schenkbelasting te worden betaald.

Algemene schenkvrijstellingen
In 2024 gelden de volgende algemene schenkingsvrijstellingen:

door kind van ouders:  EUR 6.633
overige verkrijgers:       EUR 2.658

overige verkrijgers kan/kunnen iedereen zijn. Maar zeker ook kleinkinderen, neven of nichten!

Aangifte schenkbelasting
Schenkingen die de bedragen van de algemene schenkvrijstellingen dienen altijd aan de Belastingdienst aangegeven te worden via een aangiftebiljet schenkbelasting. Deze dient vóór 1 maart van het jaar opvolgend op de schenking te zijn ingediend en ondertekend door zowel de schenker als de ontvanger.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail, website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

Chalant logo aaa

mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
# Belastingdienst