In vier eenvoudige stappen naar het registreren van uw ubo

Bij Koninklijk Besluit van 7 juli jl. is een (gefaseerde) inwerkingtreding van de Implementatiewet registratiewet uiteindelijk belanghebbende (ubo’s) van vennootschappen en andere juridische entiteiten, beter bekend als de wet waarmee het ubo-register wordt ingevoerd, aangekondigd. Deze wet verplicht de meeste Nederlandse organisaties om hun ubo’s in het uboregister in te schrijven. De verplichting om de ubo te registreren bij het Handelsregister geldt per 27 september 2020.

Factsheet
Wie binnen uw organisatie als ubo kwalificeert hangt af van een aantal factoren, waaronder de rechtsvorm van uw organisatie. Onze collega’s van BDO hebben een factsheet opgesteld met als doel om in vier eenvoudige stappen naar het registreren van uw ubo over te gaan.

U kunt de factsheet en de content vinden via deze link.

Doe er uw voordeel mee

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan. Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.