Help

Op deze pagina hebben wij een aantal hulpmiddelen geplaatst die u en ons kunnen helpen bij het vormgeven van onze dienstverlening.

Noot
Een kleine noot / disclaimer is op zijn plaats. Chalant is niet (en kan niet) verantwoordelijk (gesteld worden) voor de werking van voorgenoemde programma’s. De voorgenoemde links werk(t)en op het moment van plaatsen op deze pagina en leidden (toen) naar de juiste programma’s.