Milieulijst 2021 vastgesteld

De milieulijst voor het jaar 2021 is vastgesteld. De milieulijst is de bijlage bij de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009. In de milieulijst zijn ter uitvoering van de Wet IB 2001 categorieën bedrijfsmiddelen aangewezen die in aanmerking komen

Lees meer

EIA, MIA en Vamil lijsten 2018

Ook in 2018 kunnen ondernemers weer fiscale tegemoetkoming(en) claimen als zij investeren in bedrijfsmiddelen die energie besparen. De nieuwe Energie- en Milieulijst voor 2018 is inmiddels gepubliceerd. Om voor in aanmerking te komen moeten ondernemers (natuurlijk) aan een aantal voorwaarden

Lees meer