Salarisadministratie

Heeft u personeel in dienstbetrekking? Dan heeft u met verschillende administratieve, juridische en fiscale kwesties te maken. Chalant organiseert en regisseert voor u op een effectieve en efficiënte manier de verplichtingen die u als werkgever heeft ten aanzien van loonberekening, afdracht loonheffingen + sociale premies, melding aan pensioenfonds en verzuimregistratie. Voor juridische en fiscale leunen wij op een netwerk van specialisten die wij in kunnen schakelen wanneer dit nodig is.

De salarisadministratie organiseren wij* met efficiënte en gebruiksvriendelijke online salarissoftware met HR functionaliteiten. Zo heeft u, als u wilt, eenvoudig inzicht in de status en in de detail gegevens. U kunt direct in de online software mutaties doorgeven of gegevens wijzigen. Ook kunt u als u dit prettig vindt medewerkers toegang geven tot hun basisgegevens en deze indien nodig zelf laten aanpassen.

Door de salarisadministratie voor u (bij ons in kantoor) of met u (beetje zelf, afwerking door ons) te verzorgen kunnen wij deze dienstverlening kosten efficiënt voor u uitvoeren.

Bij ons heeft u een vaste contactpersoon voor uw verwerking van (en vragen over) uw salarisadministratie. Dit naast uw accountant of belastingadviseur. Deze contactpersoon kunt u, als klant, altijd mailen en (tijdens kantooruren) bellen voor korte vragen of om kort een idee of casus te ‘klankborden’. Veelal kunnen wij u direct, of na een korte vervolg(zoek)actie antwoorden of helpen; indien de vraag groter is of een achterliggend probleem in zich schuilt kan de vraag door onze korte lijnen meestal snel ‘opgeschaald’ en nader uitgezocht of uitgezet worden.

Bij de verwerking van uw salarisadministratie maken wij gebruik van de online mogelijkheden van de salarissoftware, zoals directe aanlevering en mutatie van gegevens en veilige terugkoppeling van uitkomsten via deze software. Het is (en blijft!) bij ons ook mogelijk om uw stukken en mutaties persoonlijk aan te leveren voor handmatige verwerking door ons en ook weer persoonlijk teruggekoppeld te krijgen. Naargelang wat u fijn vindt en waar u zich het prettigst bij voelt.

Een kleine impressie van de salarissoftware ziet u in dit filmpje:

Natuurlijk vullen wij deze dienstverlening, als u dat wenst uiteraard, graag aan met het voeren van uw gehele financiële administratie, het opstellen van een financieel overzicht of een jaarrekening en het verzorgen van de jaarlijkse fiscale aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Hierbij houden wij uiteraard de fiscale faciliteiten genoeglijk in het oog.

Geïnteresseerd?

Graag maken wij persoonlijk nader kennis met u en bespreken wij wat wij voor u zouden betekenen en hoe wij dit precies-pas in zouden kunnen vullen. Natuurlijk gratis en vrijblijvend.
Bel of mail ons voor een afspraak bij u op het bedrijf of bij ons op kantoor via 076 597 2711 of info@chalant.eu.

 


*Chalant maakt onderdeel uit van het netwerk Masters in Payroll & HR.
In en via dit netwerk van zelfstandige professionals delen wij tools, kennis, ervaring en specialisme inzake salarisverwerking en HR dienstverlening.
Dit heeft als voordeel voor u dat u voor een gunstig tarief gebruik kunt maken van de in dit netwerk opgebouwde kennis en ingekochte tooling én dat u voor al uw vragen omtrent administratie, fiscaliteit, ondernemerschap en nu ook personeelszaken bij één partij kunt onderbrengen en dus één contactpunt heeft. Wij kunnen hierdoor onze functie van ketenregisseur en ondernemerscoach beter invullen omdat wij nog meer betrokken en nog beter vanaf de eerste lijn geïnformeerd zijn over het wel en wee van uw onderneming.