Voorkom 7,5% belastingrente op aanslag IB 2023

Voorkom dat je (teveel) belastingrente betaalt over belastingaanslagen inkomstenbelasting 2023. Voorkomen van belastingrente kan door de aangifte inkomstenbelasting 2023 vóór 1 mei 2024 in te dienen of vóór die datum te verzoeken om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023.

Achtergrond
Voor de belastingaanslagen inkomstenbelasting 2023 kun je belastingrente voorkomen door vóór 1 mei 2024 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 aan te vragen of voor die datum de aangifte inkomstenbelasting 2023 in te dienen. In die gevallen mag de Belastingdienst namelijk geen belastingrente berekenen tot het in de aangifte of aanvraag voorlopige aanslag berekende bedrag. Is de aangifte niet vóór 1 mei 2024 ingediend én is ook geen voorlopige aanslag aangevraagd vóór 1 mei 2024? Dan brengt de Belastingdienst toch geen belastingrente in rekening als de dagtekening van de (voorlopige) aanslag vóór 1 juli 2024 ligt.

Of 7,5% …
In alle overige gevallen kan de Belastingdienst belastingrente in rekening brengen. De belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli 2024. De periode waarover belastingrente wordt berekend eindigt over het algemeen zes weken na de dagtekening van de (voorlopige) aanslag.

In 2024 bedraagt de belastingrente voor de inkomstenbelasting 7,5%.

Analyse
Ga daarom na:

  • Is over 2023 al een voorlopige aanslag vastgesteld en zo ja, hoe hoog is deze?
  • Verwacht je over 2023 bij te moeten betalen?
  • Wat is de planning ten aanzien van het samenstellen van de aangifte inkomstenbelasting? Staat deze in de planning om op korte termijn ingediend te worden, dan is aanvragen van een voorlopige aanslag misschien niet nodig. Nu de datum van 1 mei 2024 snel dichterbij komt, lijkt het echter raadzaam om in ieder geval een voorlopige aanslag aan te vragen.

U kunt eenvoudig zelf een voorlopige aangifte indienen of wij kunnen dit voor u doen. Neem in het laatste geval contact met ons op.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan. Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.