Wijziging Titel 9 BW 2 inzake jaarrekening en groottecriteria

Op 29 september 2015 heeft de Eerste Kamer een wetswijziging goedgekeurd inzake Titel 9 BW 2, de wet die een aantal vereisten rondom de opmaak en publicatie van jaarrekeningen regelt voor NV’s en BV’s. De wet geeft deze rechtspersonen (administratieve) verlichtingen maar ook

Lees meer