Jaarrekeningenrecht aangepast per 1 november 2015

Het Nederlandse jaarrekeningenrecht (BW titel 9) is per 1 november 2015 aangepast.
Hiermee is de regelgeving vereenvoudigd en zijn definities voor de grootte van bedrijven aangepast, waardoor meer bedrijven in aanmerking komen voor meer vrijstellingen.

Een en ander is het gevolg van een wet die de Europese richtlijn jaarrekening omzet in Nederlands recht.
De wet moet worden toegepast op jaarrekeningen en bestuursverslagen die opgesteld worden over de boekjaren die op of na 1 januari 2016 beginnen.
Eerdere toepassing van de nieuwe voorschriften is toegestaan.

Vrijstellingen voor meer MKB-bedrijven
Doel van de richtlijn is het jaarrekeningenrecht te moderniseren en te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verminderen. Zo gaan de grensbedragen omhoog waarmee ondernemingen als ‘klein’ of ‘middelgroot’ worden aangeduid. Dit betekent dat méér bedrijven gebruik kunnen maken van allerlei vrijstellingen. Kleine ondernemingen hoeven bijvoorbeeld alleen een beperkte balans openbaar te maken en zijn vrijgesteld van de accountantscontrole, terwijl middelgrote bedrijven kunnen volstaan met een beperkte balans en winst- en verliesrekening.

Nieuwe groep: micro-ondernemingen
Ook worden de jaarrekeningregels vereenvoudigd voor zogeheten micro-ondernemingen. Dit is een nieuwe groep bedrijven in het jaarrekeningenrecht. Zij hoeven nog maar een heel beperkte jaarrekening op te stellen.

Nieuwe definities micro-, kleine en grote ondernemingen
Dit zijn de nieuwe grensbedragen voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen:
Micro-onderneming:
Balanstotaal: maximaal 350.000 euro
Jaaromzet: maximaal 700.000 euro
Aantal medewerkers: maximaal 10
Kleine onderneming:
Balanstotaal: tussen 350.000 en 6 miljoen euro
Jaaromzet: tussen 700.000 en 12 miljoen euro
Aantal medewerkers: tussen 11 en 50
Middelgrote onderneming:
Balanstotaal: tussen 6 miljoen en 20 miljoen euro
Jaaromzet: tussen 12 miljoen en 40 miljoen euro
Aantal medewerkers: tussen 51 en 250

chalant lijn onder

 

 

eerdere artikelen:

(nieuwe) kansen voor micro-vennootschappen