Opmaak- en publicatietermijn jaarrekening [vanaf boekjaar 2016

Met de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening die op 1 november 2015 in werking is getreden wordt de deponeringstermijn voor publicatie van de jaarrekening verkort van uiterlijk dertien maanden naar uiterlijk twaalf maanden.  Dit betekent dat uiterlijk binnen tien maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening moet zijn opgesteld en ondertekend door het bestuur. Deze uitvoeringswet is van toepassing op boekjaren die op of na 1 januari 2016 beginnen / zijn begonnen.

Let op: het maakt voor de uiterlijke deponeringstermijn uit of alle aandeelhouders van de vennootschap ook bestuurder zijn.

Schematisch weergeven zijn de termijnen voor een besloten vennootschap (vanaf de boekjaren die op of na 1 januari 2016 beginnen) als volgt:

In het geval de bestuurder(s) ook aandeelhouder(s) is(zijn), betekent ondertekening door het bestuur tevens automatisch vaststelling van de jaarrekening tenzij de statuten anders bepalen. Op dat moment begint dan ook de termijn voor deponering (acht dagen) na vaststelling van de jaarrekening te lopen.

Het is belangrijk om de jaarrekening tijdig te deponeren. Niet-tijdige deponering levert niet alleen een economisch delict op (en dus een strafbaar feit met mogelijk een hoge boete tot gevolg), maar kan ook gevolgen hebben ten aanzien van bestuurdersaansprakelijkheid hebben, met name in geval van faillissement.

Het maakt overigens niet uit of de statuten van de vennootschap nog de inmiddels oude termijnen voor opmaak en publicatie van de jaarrekening bevatten. Deze termijnen zijn van rechtswege niet langer van toepassing. Om misverstanden te voorkomen is het een optie om de statuten op dit punt te wijzigen maar vereist is dit niet.

Hulp nodig?
Heeft u behoefte om (kort) hierover met iemand praten, te klankborden of overleggen?
Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan en zeker bereid u waar mogelijk te helpen of te ondersteunen.

U kunt ons op werkdagen bellen op 076 597 27 11, ons een e-mail bericht sturen via helpmij@chalant.eu of contact opnemen via onze website www.chalant.eu

www.chalant.eu

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
Let op gewijzigde termijnen jaarverslaggeving [accountant.nl]