(nieuwe) kansen voor micro-vennootschappen

jaarrekening klein=micro1Onlangs is de ‘Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening’in het Staatsblad gepubliceerd. Met de wet wordt de ‘micro-onderneming’ geïntroduceerd en worden met name wettelijke verslaggevingseisen (jaarrekening en publicatiestukken) voor huidige met name ‘kleine’ versoepeld. Wel wordt ook een kleine verzwaring opgelegd: de jaarrekening dient 1 maand eerder te worden opgesteld en gepubliceerd.

De ingangsdatum van de wet wordt nog bij koninklijk besluit bekendgemaakt maar de verwachting is dat deze nieuwe (versoepelde) regels vanaf boekjaren 2015 kunnen worden toegepast.

wijzigingen | verlichting

De wet wijzigt onder andere de (huidige) groottecriteria van artikel 2:396 lid 1 BW 2. Met deze grootte criteria bepaald wordt of een vennootschap vrijstellingen ‘klein’ of ‘middel-groot’ mag toepassen in haar inrichting en publicatie jaarrekening.

De groottecriteria worden:

                                        klein            middelgroot         groot

balanstotaal         <   6 miljoen     < 20 miljoen    > 20 miljoen
netto-omzet          < 12 miljoen    < 40 miljoen    > 40 miljoen
maximaal              <       50             <     250             >       250

Daarnaast wordt met de wet een nieuwe categorie rechtspersonen ingevoerd, zogenaamde micro-ondernemingen. Dat zijn rechtspersonen die op twee opeenvolgende balansdata aan twee van volgende drie drempels voldoen:

  • balanstotaal van maximaal 350.000 euro;
  • netto-omzet van maximaal 700.000 euro; en
  • maximaal tien werknemers.

Deze micro-ondernemingen kunnen volstaan met een zeer beperkte jaarrekening (artikel 395a BW 2).

Tevens worden een aantal additionele vrijstellingen in de wet opgenomen en worden de ‘Overige Gegevens’ ‘geschrapt’.

wijzigingen | verzwaring

De termijnen voor het opmaken van de jaarrekeningen worden met 1 maand verkort.

Dit betekent dat voor rechtspersonen termijn van maximaal 10 maanden voor opstellen (nu 11 maanden) gaat gelden. De jaarrekening dient daarmee voor eind oktober (nu eind november) te zijn opgesteld.

De termijn voor het deponeren van jaarrekeningen wordt zelf niet verkort maar effectief wordt de termijn waarop de jaarrekening gedeponeerd moet worden uiteraard wel met 1 maand verkort.

 

impact / advies / actie

Naar verwachting vallen in Nederland ongeveer 650.000 bedrijven onder de nu geïntroduceerde ‘micro’ drempels en kunnen deze waarschijnlijk vanaf het boekjaar 2015 de zeer beperkte jaarrekening gaan toepassen wat een verlichting betekent ten opzichte van de huidig verplichte jaarrekening. Een verlichting welke in veel gevallen ook financieel een lagere nota kan beteken.

Met de uitgebreide vrijstellingen zal de (toelichting van de) jaarrekening in veel gevallen aangepast kunnen worden (minder toe te lichten) en met de verkorting van de termijnen zullen de jaarrekeningen uiterlijk 31 oktober opgesteld moeten zijn.

Zodra de ingangsdatum van deze wet bekend wordt gemaakt zullen wij u hiervan op de hoogte houden alsmeuitroepteken 2de
of deze wet reeds voor de verslaggeving over 2015 toegepast kan/mag worden.

Cliënten en relaties van Chalant zullen wij benaderen om af te stemmen welke mogelijkheden met deze wetswijziging open komen te staan en welke besparingen (eventueel) te realiseren zijn.

Bent u geen cliënt of relatie maar bent u wel geïnteresseerd om uw jaarrekening en fiscale aangifte vennootschapsbelasting door ons te laten verzorgen, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en/of offerte. Dat kan telefonisch via 076 597 27 11 of via mail: info@chalant.eu.