typmachines

KleinschaligheidsInvesteringsAftrek (KIA)

Als u investeert in bedrijfsmiddelen, zoals een machine, een laptop of een smartphone, kunt u in aanmerking komen voor zgn. kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) binnen de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze aftrekregeling geeft een ‘korting’ op de te betalen belasting. Natuurlijk zijn er

Lees meer