Lage Inkomens Voordeel (LIV)

Per 1 januari 2017 introduceert de Overheid de regeling ‘Lage Inkomens Voordeel’ (LIV). Met deze regeling kunnen werkgevers in aanmerking komen voor een teruggave van maximaal EUR 2.000,- als een werknemer wordt aangenomen met een een bruto loon van maximaal 125% van het toepasselijk minimum loon. U hoeft geen aanvraag in te dienen, de Belastingdienst keert de vergoeding over 2017 in 2018 aan u uit op basis van gegevens van het UWV.

Voor werkgevers die gebruik willen maken van het LIV geldt:

  • U krijgt per jaar maximaal € 2000 voordeel op de loonkosten per aangenomen werknemer. Dit geldt als de werknemer 40 uur per week werkt, 100-110% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdient én dat jaar minstens 1.248 uur bij dezelfde werkgever werkt. De werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar.
  • U krijgt per jaar maximaal € 1.000 voordeel op de loonkosten per aangenomen werknemer. Dit geldt als de werknemer 40 uur per week werkt, 110-125% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdient én dat jaar minstens 1.248 uur bij dezelfde werkgever werkt. De werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar.
  • Het loonkostenvoordeel wordt in verhouding (naar rato) berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar.

Actiepunt
Deze regeling geld alleen voor indienst tredingen vanaf 1 januari 2017. Vergewis uzelf van de mogelijkheid dat het afspreken van een bruto loon met de nieuwe medewerker impact kan hebben op het al dan niet krijgen van een vergoeding uit hoofde van deze regeling. Zie voor meer informatie de site van de Rijksoverheid of neem contact op met uw salarisadministrateur.

www.chalant.eu