Financieel in Control

Belasting voor spaarders kan sneller omlaag

‘Belasting voor spaarders kan sneller omlaag’ schrijft het Financieel Dagblad. Zij doelt hier op te realiseren proceswinst bij het invoeren van de nieuwe wet die dit mogelijk moet maken. Hieraan gaat zij voorbij aan de mogelijkheden die er nu reeds zijn voor spaarders om de Box3 belasting significant te verlagen.

Artikel Financieel Dagblad
In het artikel in het Financieel Dagblad wordt, naar onze mening, geageerd tegen de stelling van de staatssecretaris dat een nieuwe vermogensrendementsheffing zo ingewikkeld is om te regelen dat deze pas vanaf 2022 ingevoerd kan worden. Zij doet dit onder een kop ‘Belasting voor spaarders kan sneller omlaag’.  

Open Fonds voor Gemene Rekening
De kop zit zij overigens nog nieteens bezijdens de waarheid. Immers, voor spaarders is er momenteel reeds een prima mogelijkheid om de effectieve belastingdruk in Box 3 significant te verlagen. De wijze waarop dit mogelijk is, is via een route om van Box 3 spaargelden Box 2 spaargelden te ‘maken’. Ergo, het vermogen te ‘verkassen’.  Deze mogelijkheid bestaat al een groot aantal jaren,  is fiscaal toelaatbaar en geregeld via de wet Vennootschapsbelasting en heeft zich reeds bij vele klanten effectief bewezen.

Interesse?
Indien u geïnteresseerd bent om de belastingdruk op uw spaarvermogen in Box 3 effectief  te verlagen verwijzen wij u graag naar een aantal artikelen/berichten welke wij in voorgaande jaren gepubliceerd hebben:

Deze zijn, welliswaar met gewijzigde getallen en tarieven nog steeds valide ook voor het belastingjaar 2020 (peildatum 1-1-2020). Natuurlijk staan wij u graag te woord en begeleiden wij u graag bij het verlagen van uw effectieve belastingdruk in Box 3.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail, website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
* zie in het artikel