Vuile handen werker

Meldingsplicht gedetacheerde buitenlandse medewerkers vanaf 1 maart 2020

Als bij uw bedrijf mensen werken, die door een onderneming binnen de EU/EER naar u zijn gedetacheerd om in Nederland werkzaamheden te verrichten, dan moet hiervoor vanaf 1 maart 2020 een melding worden gedaan bij een online meldloket. Dit is voor Nederland(se) ondernemingen een nieuwe verplichting vanaf 1 maart 2020!

Achtergrond
Als vanaf 1 maart 2020 werknemers van binnen de EU/EER gevestigde werkgevers, of binnen de EU/EER gevestigde zelfstandigen, werkzaamheden bij u komen verrichten, moet u hiervoor een melding doen via een online loket. Door tijdig een juiste melding te doen, voorkomt u dat aan u een boete wordt opgelegd. Houd er rekening mee dat de boete ook aan de opdrachtgever kan worden opgelegd.

De meldingsplicht geldt voor alle nieuwe gevallen vanaf 1 maart 2020. Voor situaties die al op 1 maart 2020 bestaan, hoeft geen melding plaats te vinden.

Deze verplichting vloeit voort uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en geldt voor binnen de EU of EER gevestigde dienstverleners en ondernemers die niet in Nederland zijn gevestigd, maar die werknemers of zelfstandigen naar Nederland detacheren om in Nederland een opdracht te vervullen. Met een tijdige melding, dat wil zeggen vóór aanvang van de werkzaamheden in Nederland, voorkom je boetes. Houd er rekening mee dat deze boetes aan de opdrachtgever kunnen worden opgelegd.

Melden en meer informatie
Melden kan via www.postedworkers.nl.

Op die website van de Rijksoverheid vind je ook meer informatie over de regeling. Zo vindt je hier onder meer welke informatie nodig is voor het doen van de online melding. Hiervoor zijn ook twee checklists beschikbaar:  Checklist buitenlandse werkgever en Checklist zelfstandigen.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.

Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mailwebsite of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:

# Rijksoverheid