Vuile handen werker

Controleplicht melding gedetacheerde buitenlandse medewerkers vanaf 1 maart 2020

Als bij uw bedrijf mensen werken, die door een onderneming binnen de EU/EER naar u zijn gedetacheerd om in Nederland werkzaamheden te verrichten, dan moet hiervoor vanaf 1 maart 2020 een melding worden gedaan bij een online meldloket. Nederlandse dienstontvangers / inleners moeten deze melding vervolgens controleren! Dit is voor Nederland(se) ondernemingen een nieuwe verplichting vanaf 1 maart 2020!

Achtergrond
Buitenlandse dienstverrichters uit landen binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland zijn vanaf 1 maart 2020 verplicht om hun tijdelijke werkzaamheden in Nederland te melden. Het doel is om beter zicht te krijgen op de aard en omvang van werkzaamheden van buitenlandse dienstverrichters in Nederland en (oneerlijke) concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. De melding kan worden gedaan via het online meldloket (www.postedworkers.nl). Nederlandse dienstontvangers zijn verplicht om de melding vervolgens te controleren.

Melden
De meldingsplicht geldt voor buitenlandse dienstverrichters uit landen binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland die:

  • met eigen personeel naar Nederland komen om werkzaamheden te verrichten;
  • vanuit een multinationale onderneming medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland;
  • als buitenlandse uitzendondernemer uitzendkrachten ter beschikking stellen in Nederland.

Hiernaast geldt de meldingsplicht ook voor zelfstandigen in een aantal specifieke marktsectoren.

Bij de melding moet onder meer worden aangegeven welke werkzaamheden er worden verricht, op welke plaats, in welke periode en welke (gedetacheerde) werknemers er worden meegebracht. Hiernaast moet er informatie worden verstrekt over de afdracht van sociale premies en de identiteit van de dienstverrichter, de dienstontvanger en de (gedetacheerde) werknemers.
De meldingsplicht geldt voor werkzaamheden die starten op of na 1 maart 2020. In het geval van lopende werkzaamheden hoeft er dus geen melding te worden gedaan. Wel is de toezichthouder – ook bij lopende werkzaamheden – gerechtigd om de hiervoor beschreven informatie van geval tot geval op te vragen op grond van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Controle door Nederlandse dienstenontvanger
Nederlandse dienstontvangers ontvangen een bericht nadat een buitenlandse dienstverrichter zijn komst heeft gemeld en zijn verplicht om de verstrekte informatie te controleren. Is de melding onjuist? Dan dient de buitenlandse dienstverrichter de melding aan te passen.

Zie ook deze informatie van de Rijsoverheid: https://www.postedworkers.nl/opdrachtgever

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.

Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mailwebsite of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:

# Rijksoverheid
Meldingsplicht gedetacheerde buitenlandse medewerkers vanaf 1 maart 2020