stop

Afmelden voor aangifteplicht loonheffingen of nihil aangiften indienen?

U bent als werkgever niet meer ‘inhoudingsplichtig’ als u geen personeel meer in dienst heeft en geen loon meer betaalt. Verwacht u dat dit ten minste 12 maanden het geval zal zijn, dan moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst trekt dan de aangifteverplichting voor toekomstige tijdvakken in. In andere gevallen moet u zgn. ‘nihil aangiften’ in blijven dienen.

Inhoudingsplichtig vs aangifteverplichting loonheffingen
Een werkgever is niet meer inhoudingsplichtig als hij geen personeel meer in dienst heeft en geen loon meer betaalt.
Verwacht de werkgever dat dit ten minste 12 maanden het geval zal zijn, dan moet hij dit binnen 1 maand na afloop van het laatste aangiftetijdvak waarin hij nog inhoudingsplichtig is schriftelijk doorgeven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst trekt dan de aangifteverplichting voor toekomstige tijdvakken in.

De werkgever krijgt in dat geval een ‘Mededeling Intrekking aangiftebrief’. In deze mededeling staat per wanneer de werkgever geen aangifte meer hoeft te doen.
Zolang hij deze mededeling niet heeft ontvangen, moeten (nihil)aangiften blijven doen, anders ontvangt de werkgever een naheffingsaanslag omdat er geen aangifte is ontvangen.

Tijdelijk geen personeel in dienst 
Als de werkgever naar verwachting korter dan 12 maanden geen personeel in dienst heeft, hoeft hij dit niet aan de Belastingdienst te melden. U moet in die periode wel nihilaangiften blijven doen. Nihilaangiften zijn aangiften loonheffingen waarbij geen werknemersgegevens worden ingevuld. Het collectieve deel van de aangifte blijft dan leeg of wordt ingevuld met een ‘0’.

Correcties na einde inhoudingsplicht 
Heeft de werkgever een ‘Mededeling Intrekking aangiftebrief’ gekregen , maar wilt u een eerdere aangifte corrigeren, dan doet u dit met een losse correctie. U gebruikt daarbij het oude loonheffingennummer.

Als u nog aangifte loonheffingen moet doen over de periode dat er geen aangifteplicht meer was, neem dan contact op met de Belastingtelefoon 0800-0543.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail (helpmij@chalant.eu), website (www.chalant.eu) of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

 

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratisNieuws update

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
# Belastingdienst.nl