Thuiswerken

Update: Vergoedingen en verstrekkingen en thuiswerkende of thuiszittende werknemers

Eerder berichtten wij u dat wanneer uw werknemers werken mogelijk (verplicht) thuis vanwege corona maar de gebruikelijke vergoedingen en verstrekkingen gewoon door lopen, het wel eens kon zijn dat u meer betaalt dan belastingvrij is toegestaan. De staatssecretaris heeft 14 april 2020 hierin inmiddels voorzien met een versoepeling van deze regelgeving. 

Werknemers die thuiswerken of (verplicht) thuis zitten maken andere kosten dan wanneer ze onderweg zijn. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten woon- werkverkeer (die niet meer gemaakt worden) en kosten voor thuiswerken (die nu wel gemaakt worden). Verandert u niets dan zult u op basis van de huidige wetgeving soms meer betalen dan belastingvrij is toegestaan, terwijl u elders niet optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden.

Geen gevolgen thuiswerken voor vaste reiskostenvergoedingen
Thuiswerken door de coronacrisis zal geen gevolgen hebben voor vaste reiskostenvergoedingen. De werkgever hoeft deze daarom niet aan te passen of geheel of gedeeltelijk tot het loon te rekenen, maar mag deze gewoon continueren.

Zie voor de details:
> Kamerbrief beleidsbesluit fiscale maatregelen coronacrisis • 14-04-2020 • 2020-0000071409 • pagina 4/5; en
> Besluit noodmaatregelen coronacrisis • 14-04-2020 • onderdeel 4.2)

Geen verschuiving heffingsrecht grensarbeiders door thuiswerken of tijdelijke inactiviteit
Daarnaast is een versoepeling / vaststelling gedaan door de staatssecretaris voor de situatie dat er door het thuiswerken als gevolg van corona een verschuiving plaatsvindt in de verhouding waar in welk land feitelijk gewerkt wordt.

Nederland en Duitsland hebben afgesproken dat deze extra thuiswerkdagen in verband met corona van 11 maart tot en met 30 april 2020 behandeld mogen worden conform waar onder normale omstandigheden zou worden gewerkt (de “reguliere” werkstaat). Deze afspraak wordt vanaf 30 april van maand tot maand verlengd tot Nederland of Duitsland de afspraak opzegt. Voorwaarde is wel dat het inkomen wel daadwerkelijk wordt belast. Als de belastingplichtige dat wil, mag hij/zij een beroep doen op de letterlijke tekst van het verdrag, waardoor het heffingsrecht mogelijk wel verschuift naar de woonstaat. Met België is op dit moment nog overleg over de behandeling van thuiswerkdagen.

Werken werknemers door de coronacriss tijdelijk niet met behoud van salaris? Dan wordt deze loondoorbetaling fiscaal behandeld conform waar onder normale omstandigheden zou worden gewerkt. Zowel Duitsland, België als Nederland conformeren zich aan deze interpretatie van het belastingverdrag. Dit betekent dat bijvoorbeeld dat een inwoner van België die normaal in Nederland werkt, maar nu tijdelijk inactief thuis zit, gewoon in Nederland belast blijft.

Zie voor meer details:
> Kamerbrief beleidsbesluit fiscale maatregelen coronacrisis • 14-04-2020 • 2020-0000071409 • pagina 3/4

Noot voor de volledigheid
Er zijn al verschillende fiscale en economische maatregelen getroffen in Nederland om de gevolgen van corona voor het ondernemers en ondernemingen fiscaal te verzachten. 

Het is dan ook niet ondenkbeeldig dat ten aanzien van de fiscale gevolgen van thuiswerken bij corona nog aanvullende faciliteiten of verlichtingen komen.
Mocht dat zo zijn dan is wellicht het voorgenoemde plan van aanpak overbodig of dient dit wederom herzien te worden.

Desondanks vinden wij het op dit moment belangrijk om u hierover te informeren, wij hopen dat u dit op prijs stelt.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u hieromtrent vragen of wenst u gebruik te maken van de voorgenoemde hulp bij de beoordeling, stuurt u ons dan een e-mail.
Wij verzoeken u u om niet hierover te bellen maar te mailen zodat wij uw vraag of behoefte kunnen inventariseren en kunnen beantwoorden wanneer dit schikt.
Graag vragen wij begrip voor deze handelwijze in deze uitzonderlijke tijden.

www.chalant.eu

Dit bericht is geplaatst op onze website onder Chalant Alert!.
Deze berichten worden vervolgens doorgeplaatst naar Facebook en Twitter en wekelijks op zaterdag verzameld verstuurd naar een verzamel e-maillijst.
Wilt u geen bericht missen, volg dan onze Facebook pagina, onze Twitter lijn en/of abonneer u op onze  Chalant Alert! e-mail lijst.

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:

# Rijksoverheid, kamerbrief 14-04-2020