virus

Coronavirus: regeling tegemoetkoming in de loonkosten NOW 3.0.1

Het loket voor de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is vandaag geopend. Werkgevers kunnen de eerste periode van de NOW 3.0 (1 oktober tot en met 31 december 2020) via het digitale aanvraagformulier bij het UWV aanvragen. Dit kan tot en met 13 december dit jaar.

Concreet

De NOW 3.0, die in totaal 9 maanden duurt, is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Werkgevers kunnen deze periodes afzonderlijk aanvragen.
Wij zetten hieronder de belangrijkste voorwaarden voor de eerste periode op een rij:

  1. De omzetdaling moet minstens 20 procent zijn over 3 maanden, waarbij je deze periode kunt laten beginnen op de eerste, tweede of derde maand van het subsidietijdvak. Let op: als je ook gebruik hebt gemaakt van de NOW 2.0, moet de omzetperiode voor de NOW 3.0 aansluiten op de periode die je hebt gekozen voor de NOW 2.0;
  2. De loonsom mag met 10 procent dalen ten opzichte van juni 2020, zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming;
  3. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 80 procent van de loonkosten over de maanden oktober, november en december bij een omzetverlies van 100 procent;
  4. De boete voor bedrijfseconomisch ontslag vervalt. Als je een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag bij het UWV, geldt een inspanningsplicht om de betrokken werknemers te begeleiden naar ander werk. Dit kun je door het bedrijfseconomisch ontslag te melden via UWV Telefoon NOW (088 8982 004).

Zie ook de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/now

Meer informatie
Evofenedex heeft op haar website een uitgebreide Q&A gepubliceerd met daarin zowel NOW1.0, 2.0 en nu 3.0. U vind deze Q&A’s hier.

KPMG Meijburg heeft in 1 visual de belangrijkste elementen van de NOW regelingen proberen te vervatten. Wij vinden dit een zeer helder overzicht. U vind het hier.

Professionele ondersteuning
Heeft u plannen om werknemers te ontslaan? Laat u in dit traject bijstaan door een arbeidjurist om de te lopen route juist te doorlopen. Het inschieten van een incompleet dossier of een incorrect uitgewerkte aanvraag heeft namelijk als mogelijk effect dat het UWV de ontslagaanvraag afwijst en u ’terug bij af bent’. Ook kan een arbeidsjurist u helpen om niet via de UWV route maar via de route van bijvoorbeeld minnelijke regeling of wederzijds goedvinden de afvloeiing te organiseren.

Indien gewenst kunnen wij u bij een partner introduceren die u bij in traject kan adviseren en bijstaan.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mailwebsite of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal