Thuiswerken

Vergoedingen en verstrekkingen en thuiswerkende of thuiszittende werknemers

Uw werknemers werken mogelijk (verplicht) thuis vanwege corona maar lopen de gebruikelijke vergoedingen en verstrekkingen gewoon door, dan kan het wel eens zijn dat u meer betaalt dan belastingvrij is toegestaan. Daarnaast maakt u wellicht nog niet volledig gebruik van de mogelijkheden die er wel zijn voor onbelaste vergoedingen.

Werknemers die thuiswerken of (verplicht) thuis zitten maken andere kosten dan wanneer ze onderweg zijn. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten woon- werkverkeer (die niet meer gemaakt worden) en kosten voor thuiswerken (die nu wel gemaakt worden). Verandert u niets dan zult u op basis van de huidige wetgeving soms meer betalen dan belastingvrij is toegestaan, terwijl u elders niet optimaal gebruik maakt van de mogelijkheden.

Plan van aanpak
Inventariseer welke vergoedingen en verstrekkingen de werkgever geeft. Breng aan de hand van het bovenstaande overzicht in kaart of de vergoeding/verstrekking bij thuiswerken in verband met corona:

  1. Een bijdrage van de werknemer betreft voor een faciliteit die hij niet geniet tijdens thuiswerken (kantinemaaltijd bijvoorbeeld). Zo ja. stem met de werkgever af of deze inhouding moet blijven.
  2. Ga van de verschillende vergoedingen/verstrekkingen na of deze gericht zijn vrijgesteld en dus onbelast mogen worden gegeven (gebruik daarvoor het bovenstaande overzicht). Houd er daarbij rekening mee dat, bij veel thuiswerken sneller niet voldaan wordt aan de voorwaarden.
    1. Is nog steeds een gerichte vrijstelling van toepassing? Dan is fiscaal geen actie nodig. Het is natuurlijk wel mogelijk dat een werkgever om andere reden deze vergoeding/verstrekking wil stopzetten
    2. .Is geen gerichte vrijstelling meer mogelijk? Ga dan na welk beslag de vergoeding en/of verstrekking heeft op de vrije ruimte en bespreek met de werkgever of hij de vergoeding/verstrekking wil handhaven (rekening houdende met dit beslag en eventuele eindheffing van 80%).
  3. Ga na of er wellicht vergoedingen en verstrekkingen zijn die de werkgever niet heeft opgenomen in zijn arbeidsvoorwaardenpakket en die de werkgever nog wel wil geven omdat de werknemer extra kosten heeft. Ga voor elk van de gewenste vergoedingen/verstrekkingen na of deze gericht zijn vrijgesteld en zo nee in hoeverre de vergoedingen hiervoor een beslag leggen op de vrije ruimte en eventueel leiden tot eindheffing van 80%. Bespreek dit met de werkgever en laat hem een keuze maken.
  4. Geef de conclusies en in de salarisadministratie door te voeren wijzigingen door aan uw salarisadministrateur.
    Uw salarisadministrateur kan namelijk niet zonder uw input inschatten wie wanneer thuis werkt!

Ondersteuning bij deze beoordeling
U bent wellicht prima in staat om deze beoordeling op basis van het genoemde plan van aanpak uit te voeren. Prima.
Heeft u echter hierbij hulp nodig, of wenst u een tweede paar ogen? Dan staan wij voor u klaar. Samen met u kunnen wij bekijken welke vergoedingen en verstrekkingen u nu geeft en hoe deze zo bijgesteld kunnen worden dat ze zoveel mogelijk belastingvrij blijven.
Zo voorkomt u straks een onverwachte belastingheffing.

Noot voor de volledigheid
Er zijn al verschillende fiscale en economische maatregelen getroffen in Nederland om de gevolgen van corona voor het ondernemers en ondernemingen fiscaal te verzachten. 

Het is dan ook niet ondenkbeeldig dat ten aanzien van de fiscale gevolgen van thuiswerken bij corona nog aanvullende faciliteiten of verlichtingen komen.
Mocht dat zo zijn dan is wellicht het voorgenoemde plan van aanpak overbodig of dient dit wederom herzien te worden.

Desondanks vinden wij het op dit moment belangrijk om u hierover te informeren, wij hopen dat u dit op prijs stelt.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u hieromtrent vragen of wenst u gebruik te maken van de voorgenoemde hulp bij de beoordeling, stuurt u ons dan een e-mail.
Wij verzoeken u u om niet hierover te bellen maar te mailen zodat wij uw vraag of behoefte kunnen inventariseren en kunnen beantwoorden wanneer dit schikt.
Graag vragen wij begrip voor deze handelwijze in deze uitzonderlijke tijden.

www.chalant.eu

Dit bericht is geplaatst op onze website onder Chalant Alert!.
Deze berichten worden vervolgens doorgeplaatst naar Facebook en Twitter en wekelijks op zaterdag verzameld verstuurd naar een verzamel e-maillijst.
Wilt u geen bericht missen, volg dan onze Facebook pagina, onze Twitter lijn en/of abonneer u op onze  Chalant Alert! e-mail lijst.

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal: