Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Lang niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als uw activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en als u winst kunt verwachten, is er sprake van een bron van inkomen en bent u mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als uw activiteiten zich afspelen binnen de hobby- of familiesfeer, bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Voor de inkomstenbelasting zijn er drie bronnen van inkomen:

 • winst uit onderneming
 • loon uit dienstbetrekking
 • resultaat uit overige werkzaamheden

Onder welke bron uw inkomsten vallen, is afhankelijk van een aantal factoren. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. De Belastingdienst beoordeelt aan de hand van uw omstandigheden of u aan die eisen voldoet. Zij letten daarbij bijvoorbeeld op:

 • Maakt u winst? Zo ja, hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming?
 • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld)?
 • Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden?
 • Wie zijn uw opdrachtgevers?
 • Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten?
 • Loopt u ‘ondernemersrisico’?
 • Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming?

Zie de site van de Belastingdienst voor een toelichting van deze voorgenoemde factoren.

uitroepteken 2

Let op!

Als u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kunt u toch ondernemer zijn voor de btw.
Ook hier heeft de Belastingdienst een specifieke site voor met meer informatie hieromtrent.

 

Zie ook onze eerdere artikelen:
Wanneer is sprake van winst uit onderneming?