Uitstel invoering Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Wiebes heeft in zijn brief van 20 december aan de Eerste Kamer verzocht de stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen uit te stellen. De oorzaak is een dreigende financiële strop in de sfeer van de vennootschapsbelasting.

De vraag is of met het uitfaseren van pensioen in eigen beheer het mogelijk wordt om de toekomstige indexatielast in een keer ten laste van het fiscale resultaat te brengen. Wiebes wil dit eerst onderzoeken en de financiële gevolgen in kaart brengen.

Hoe nu verder? Uit de brief blijkt dat de staatssecretaris met een wijzigingsvoorstel komt waarin hij eventuele reparatiemaatregelen zal aangeven. De overige fiscale maatregelen (verval van de 100% eis en het doorwerkvereiste) zullen volgens de staatssecretaris met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

Wij houden u op de hoogte maar vooralsnog kan dus geen besluit tot afkoop van pensioen of omzetting in een oudedagsverplichting worden genomen!

Klik hier om de brief van staatssecretaris Wiebes te bekijken.

www.chalant.eu

bron: logo-auxilium 77x46

gerelateerde berichten