aangifte IB meekijken

Kunt u prima zelf uw aangifte inkomstenbelasting invullen? Al dan niet gebruik makend van de VoorIngevuldeAangifte (VIA) van de Belastingdienst?
Maar wilt u toch, voor de zekerheid, een onafhankelijke professional hier nog (even) naar laten kijken? Als een ‘second-opinion’? Of u heeft behoefte om over een aantal specifieke punten in de aangifte nader te overleggen voordat u de aangifte instuurt?

Dat kan!

Speciaal voor particulieren die zelf prima hun aangifte Inkomstenbelasting/Premie Volksverzekeringen (kunnen) verzorgen bieden wij in de maanden maart en april ‘aangifte IB meekijken‘ aan.

Ons aanbod*

In een gesprek van maximaal een uur1 bij ons op kantoor2 nemen wij, op basis van de door u meegebrachte stukken3, samen de door u ingevulde aangifte door. Tijdens dit gesprek is er uiteraard ruimte voor toelichting, het stellen van vragen en het verkrijgen van bevestiging van ingenomen standpunten. Uiteraard geven wij tijdens het doornemen van de aangifte en de stukken direct onze mening over over de door u ingevulde aangifte en/of door ons geïdentificeerde verbeterpunten en/of naar onze mening punten van (nadere) aandacht.  

Voor deze dienstverlening vragen wij een bedrag van EUR 61,- (incl. 21% btw), contant te voldoen direct na afloop van het gesprek4.

Spreekt dit u aan? Maakt u dan direct een afspraak via deze link.

Naam + slogan (breed)

 

voetnoten
1
Dit aanbod gaat uit van een gesprek van maximaal een uur (60 minuten).
Indien het voor u waarde heeft om dit gesprek langer te laten duren is dat uiteraard, tegen een meerprijs, mogelijk.
Dit kan ter plekke besloten worden, mits het de agenda toelaat.

2
Indien gewenst kunnen wij ook na kantoortijd of naar u thuis komen.

3
Wij kunnen tijdens het gesprek alleen stukken doornemen die u bij u heeft.
Sorteert u de stukken aub zoveel mogelijk langs de punten in de aangifte, bijvoorbeeld zoals aangegeven hier zodat wij tijdens het gesprek zo min mogelijk tijd verliezen met het zoeken in door u meegebrachte stukken.

4
Direct ‘boter bij de vis’ is eenvoudig en vooral ook efficiënt waardoor wij dit scherpe tarief voor deze dienst kunnen rekenen.

5
Onze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op dit aanbod.