Ondernemer laat geld liggen

Gebruikelijk loon voor starters en aanhoudend verlieslatende ondernemingen

Voor innovatieve start-ups is per 1 januari 2017 de ‘gebruikelijk loon regeling’ ten gunste aangepast. In het Handboek Loonheffingen 2019 is inmiddels een beleidsopvatting opgenomen die ruimte geeft voor alle startende ondernemingen. Én voor aanhoudend verlieslatende ondernemingen. 

Wettelijke regeling – de basis
In de basis is in de wet loonbelasting [art. 12a wet LB 1964] geregeld dat een directeur grootaandeelhouder (DGA) een normbedrag aan salaris dient te genieten (lees: voor de loonheffing in aanmerking dient te nemen). Dit dient ten minste zijn een bedrag van EUR 44.000 (2019), indien bij een meest vergelijkbare dienstbetrekking een hoger bedrag behoort 75% van dát bedrag, of indien dit aannemelijk gemaakt kan worden een lager bedrag.

Hierbij is, in de wet, op zich niet voorzien in een part-time situatie of in een situatie van kleiner dan een vol jaar.

Sinds 2017 is er wel een separate, afwijkende regeling voor (innovatieve) start-ups, waarbij innovatieve start-ups gedefinieerd zijn als hebbende een S&O verklaring.
Effectief betekent dit dat niet alle opstartende ondernemingen voor deze afwijkende regels in aanmerking kwamen.

Handboek Loonheffingen 2019-01
In het Handboek Loonheffingen 2019 is, overigens zonder veel publicatie hieromtrent, een beleidsopvatting opgenomen die ziet op alle startende ondernemingen.
Tevens is een beleidsopvatting opgenomen inzake aanhoudend verlieslatende ondernemingen.

Zie paragraaf 16.1 pg 151.

Hier wordt, voor het eerst, afstand gedaan van het normbedrag voorgenoemde en wordt tevens geregeld dat rekening gehouden mag worden met het aantal uren dat daadwerkelijk in de BV wordt gewerkt.

Vrijheid blijheid?
Ondanks dat wij blij zijn met deze nieuwe inzichten die, naar onze mening voor startende ondernemers in een BV rechtsvorm zeer welkom zijn, is het in onze ogen niet zo dat heel de DGAloon discussie hiermee rek heeft gekregen en dat deze naar vrijheid kan worden ingevuld. Wel geven, naar onze mening,  de twee nu geïntroduceerde beleidsopvattingen ruimte om ook bij niet-statups rekening te kunnen houden met het aantal uur dat voor de BV wordt gewerkt en de complexiteit van de werkzaamheden die worden verricht.

Desondanks blijft voorzichtigheid geboden omdat welliswaar nu deze beleidsopvattingen zijn gepubliceerd maar er nog niet of nauwelijks over dit onderwerp is geprocedeerd.

Rechtbank Gelderland
Overigens is onlangs bij Rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2019:1403) een zaak aanhangig geweest die in dit kader uiterst interessant is. In/bij deze casus heeft de inspecteur een tijdsgelange toepassing van het normbedrag artikel 12a (in casus een gedeelte van een boekjaar) ingebracht/voorgesteld.

Omdat de Rechtbank de belanghebbende steunde in haar argumentatie dat een loon in de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan het normbedrag lag (om redenen van onder andere beperkte werkzaamheden in omvang en eenvoudig van aard, nihil omzet in een van de betwiste jaren, winst en eigen vermogen negatief in de betwiste jaren) heeft de Rechtbank uiteindelijk een lager gebruikelijk loon gesteld van EUR 1.500 per maand voor de maanden dat de vennootschap actief was (ergo, een tijdsgelange toepassing zoals door de inspecteur voorgesteld in de zaak).

Betekenis voor de praktijk
Voor de praktijk betekent dit in onze ogen dat voor startende BV’s er meer zekerheid is dat een lager dan het normbedrag aan DGA salaris verdedigbaar kan zijn en toegepast kan worden. Ook voor BV’s met een blijvend verlieslatende onderneming is er zicht op versoepeling van de standaard regeling.

Tevens lijkt er zicht op een verdedigbaar standpunt voor part-time en tijdsgelange toepassing van het normbedrag DGA salaris te ontstaan.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail, website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

 

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:

Handboek Loonheffingen 2019-1; paragraaf 16.1 pg 151
# Rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2019:1403)
# VakstudieNieuws 2019/37