Ondernemer laat geld liggen

Gebruikelijk loon voor dga stijgt naar € 47.000

Het ‘gebruikelijk loon’ dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) in principe hoort te verdienen gaat in 2021 opnieuw omhoog. Dit jaar is het standaardbedrag nog € 46.000, maar in 2021 wordt dat € 47.000.  

Wettelijke regeling – de basis
Het bedrag is bekendgemaakt in de tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2021. De regeling voor gebruikelijk loon geldt voor iedereen die een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap en ook werk doet voor diezelfde onderneming. Zij moeten in de loonaangifte een salaris opnemen dat ‘gebruikelijk’ is voor hun werkzaamheden. Voor 2021 geldt dus een salaris van € 47.000 als richtlijn.

Lager gebruikelijk loon?
Om te zien wat een gebruikelijk loon is, kijkt de Belastingdienst volgens de reguliere regels naar het salaris van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Dat is iemand in loondienst met een functie die lijkt op die van de dga, maar die geen aanmerkelijk belang heeft. Is een hoger loon dan € 47.000 gebruikelijk, dan moet de dga het loon stellen op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Of op het salaris van de werknemer van de bv of een verbonden vennootschap die het meest verdient.
Een dga mag wel een lager loon hanteren dan € 47.000, maar dan moet hij wel aannemelijk kunnen maken dat dit lagere loon gebruikelijk is. Dat kan bijvoorbeeld met gegevens uit vacatures of andere data over de arbeidsmarkt. Dga’s die meer zekerheid willen over welk loon zij moeten opnemen in de loonaangifte, kunnen de inspecteur vragen om vooroverleg.

 

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail, website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

Chalant logo aaa

mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal: