Belangrijkste wijzigingen belastingen 2021

Op 15 december 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2021. Vooruitlopend op de goedkeuring door de Koning en de publicatie van de wet heeft het ministerie van Financiën een overzicht gepubliceerd van de belangrijkste wijzigingen voor de belastingheffing die per 1 januari 2021 gaat gelden.

De inflatiecorrectie voor 2021 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 1,6 procent.  De wijzigingen worden toegelicht in de hoofdstukken 1 tot en met 5 (inkomsten- en loonbelasting, belasting op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting en overig). Wijzigingen die enkel veroorzaakt worden door de inflatiecorrectie worden alleen weergegeven in de 2 bijlagen met fiscale parameters 2018-2021 en aanvullende fiscale parameters 2020.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail, website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

Chalant logo aaa

mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:

# Rijksoverheid