Plannen maken

Starten met ondernemen? Vraag tijdig btw-vrijstelling voor kleine ondernemers aan voor 2020!

Start u binnenkort een onderneming en verwacht u maximaal € 20.000 omzet? Ga dan na of de nieuwe btw-vrijstelling (vanaf 2020) voor kleine ondernemers voordelig voor u is. Zo ja, meld u dan tijdig aan.

De nieuwe regeling op hoofdlijnen en aanmeldtermijn
Als u vanaf 2020 de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers wilt toepassen, moet u minstens vier weken vooraf aanmelden voor deze regeling. Anders kunt u, bij een kwartaal btw-aangifte, de regeling pas in een volgend kwartaal toepassen en moet u ondertussen aangifte doen, btw-facturen maken en btw afdragen.

Maar let op, voor het eerste aangiftetijdvak in 2020 geldt een afwijkende langere aanmeldtermijn. Wilt u vanaf 1 januari 2020 al gebruik maken van de vrijstelling, dan moet u zich namelijk uiterlijk 20 november 2019 al aanmelden.

Deadlines aanmelding per aanvangsdatum
De termijn die gesteld wordt voor de aanmelding, is op zichzelf gezien niet ingewikkeld. Voor toepassing van de vrijstelling voor kleine ondernemers per 1 januari 2020 moet uiterlijk 20 november via het daarvoor bestemde formulier een melding worden gedaan bij de Belastingdienst.

Voor latere toepassing moet uiterlijk vier weken (vanaf 2020) voor ingang van het eerstvolgende aangiftetijdvak een melding worden gedaan. Doet u nog geen aangifte, of bent u na de aanmelding bij de Kamer van Koophandel op kwartaalaangifte gezet zonder dat dit gewijzigd is, dan gelden als deadlines:

  • 4 maart: start toepassing nieuwe KOR per 1 april,
  • 3 juni: start toepassing nieuwe KOR per 1 juli,
  • 3 september: start toepassing nieuwe KOR per 1 oktober,
  • 4 december: start toepassing nieuwe KOR per 1 januari (vanaf 2021, zoals hiervoor genoemd geldt voor 1 januari 2020 een afwijkende aanmeldingstermijn).

Starten met toepassing van de (nieuwe) btw-vrijstelling 
Indien u direct bij de start van uw onderneming gebruik wilt maken van de (nieuwe) btw-vrijstelling is het huidig advies om uw prille onderneming bij de Belastingdienst te registreren voor de BTW zodra er sprake is van (het voornemen) om economische activiteiten te gaan verrichten én dit voornemen aan de hand van objectieve gegevens blijkt / gestaafd kan worden.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.

Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail, website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:

# https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/kleineondernemersregeling/
# https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/kan-ik-gebruikmaken-van-de-kleineondernemersregeling
Nieuwe btw-regeling voor kleine ondernemers; onderneem tijdig actie!