Nieuwe btw-regeling voor kleine ondernemers; onderneem tijdig actie!

Per 1 januari 2020 wijzigt de btw-regeling voor kleine ondernemers van een vermindering naar een vrijstelling. Afhankelijk van uw huidige positie moet u wel of geen actie ondernemen. Indien u actie dient te ondernemen, adviseren wij u dit tijdig te doen. Dit kan nog tot uiterlijk 20 november 2019.

De nieuwe regeling op hoofdlijnen
Op dit moment kunnen kleine ondernemers een vermindering krijgen van de door hen per saldo verschuldigde btw. De vermindering is hoger naar mate de verschuldigde btw lager is. Bij een verschuldigde btw van niet meer dan € 1.345 is de vermindering gelijk aan het verschuldigde btw-bedrag en is dus geen btw verschuldigd. Deze ondernemers kunnen tevens ontheffing van administratieve verplichtingen krijgen.

Per 1 januari 2020 vervalt deze vermindering en krijgen kleine ondernemers met een omzet van niet meer dan € 20.000 op verzoek een vrijstelling. Zij hoeven dan (in de meeste gevallen) geen btw te voldoen en krijgen een ontheffing van administratieve verplichtingen. Ook hebben zij geen recht op aftrek van voorbelasting. De overgang van de oude naar de nieuwe regeling kan ertoe leiden dat in het verleden in aftrek gebrachte btw op bepaalde investeringen deels moet worden terugbetaald.

Aanmelden
U kunt middels een formulier aangeven wanneer u gebruik wilt maken van de nieuwe BTW vrijstelling. Nadat de Belastingdienst dit formulier (zij noemen het een melding) hebben ontvangen geven zij u binnen 6 weken bericht, geven zij aan op de website.

Afhankelijk van uw positie dient u wel of geen actie te ondernemen. Aan de hand van onderstaande tabel kunt u uw positie bepalen:

 • Ontheffing administratieve verplichtingen en omzet niet meer dan € 20.000
  Voor u geldt dat de vrijstelling automatisch geldt. Dat betekent dat u geen btw hoeft te voldoen, een ontheffing van administratieve verplichtingen behoudt en geen recht heeft op aftrek van voorbelasting.Actie: U hoeft geen actie te ondernemen, tenzij toepassing van de vrijstelling voor u niet wenselijk is. In dat geval moet u de toepassing van de vrijstelling opzeggen via het afmeldformulier op de website van de Belastingdienst. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als toepassing van de vrijstelling leidt tot terugbetaling van aanzienlijke btw-bedragen voor investeringen uit het verleden. Dit formulier kunt u tot uiterlijk 20 november 2019 invullen.
 • Geen ontheffing administratieve verplichtingen en omzet niet meer dan € 20.000
  Voor u geldt dat de vrijstelling niet automatisch geldt. U moet dus in principe btw voldoen én voldoen aan uw administratieve en factureringsverplichtingen. U heeft recht op aftrek van voorbelasting, tenzij dit recht anderszins is beperkt (bijvoorbeeld omdat u anderszins vrijgestelde prestaties verricht).Actie: U moet actie ondernemen indien u de nieuwe regeling wil toepassen. U kunt tot uiterlijk 20 november 2019 een verzoek voor toepassing van de nieuwe regeling via het aanmeldformulier op de website van de Belastingdienst indienen. Let erop dat als u kiest voor de nieuwe regeling u geen btw meer in aftrek mag brengen en u mogelijk btw moet terugbetalen op investeringen uit het verleden.
 • Ontheffing administratieve verplichtingen, maar omzet meer dan € 20.000
  U kunt geen gebruik maken van de nieuwe vrijstelling. Wanneer u niet wordt uitgenodigd tot het doen van btw-aangiften door de fiscus, zorg er dan voor dat u tijdig btw-aangifte in 2020 doet.Actie: U hoeft geen actie te ondernemen, tenzij u niet wordt uitgenodigd tot het doen van btw-aangiften in 2020. U moet vóór het tijdstip waarop u btw moet voldoen verzoeken om uitgenodigd te worden tot het doen van aangifte. De btw over het eerste kwartaal 2020 moet uiterlijk 30 april 2020 worden voldaan. U dient dus (ruim) vóór 30 april a.s. uitgenodigd te zijn tot het doen van aangifte of daar anders om te verzoeken.
 • Geen ontheffing administratieve verplichtingen en omzet meer dan € 20.000
  U kunt geen gebruik maken van de nieuwe vrijstelling. Mogelijk past u nu nog een vermindering toe op grond van de huidige regeling. Dat is vanaf 1 januari 2020 niet meer mogelijk.Actie: U hoeft geen actie te ondernemen.

Afwegen of toepassing vrijstelling wenselijk is
Indien u in aanmerking komt voor de vrijstelling is het van belang af te wegen of de toepassing van de vrijstelling voor u voordelig is. Het grootste voordeel van de vrijstelling is dat u – in de meeste gevallen – geen btw hoeft te berekenen en geen aangifte-, administratieve en factureringsverplichtingen heeft. Het grootste potentiële nadeel is dat u bij de vrijstelling geen recht op aftrek van voorbelasting heeft en mogelijk nog btw moet terugbetalen op investeringen uit het verleden.

Let op bij zonnepanelen!
Bent u een pariculier met zonnepanelen, dan kunt u hetgenoemde formulier van de Belastingdienst niet gebruiken. Koopt u in 2019 zonnepanelen? Meld u zich aan met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ ; vanaf 1 januari 2020 maakt u dan automatisch gebuik van de n Koopt u zonnepanelen op 1 januari 2020 of daarna? Momenteel is nog niet bekend hoe u zich dan bij de Belastingdienst met melden.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail, website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal: