Digitale Aangifte Belastingdienst

Alleen postbus als adres, dan geen aftrek BTW

Om de voorbelasting voor de BTW in aftrek te kunnen brengen, moet een factuur aan de factuurvereisten voldoen. Als er alleen een postbusnummer als adres op de factuur is vermeld, voldoet de factuur niet aan de vereisten en kán de fiscus de aftrek van voorbelasting weigeren en/of zelfs een verzuimboete opleggen.

Hoofdregel
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van voorbelasting moet een factuur aan een aantal eisen voldoen. Eén van die eisen is dat het volledige adres van de organisatie en dat van de afnemer vermeld wordt. Hierbij gaat het om het adres waar de feitelijke organisatie is gevestigd. De vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende. De fiscus kán dan moeilijk gaan doen en kan bij controle een boete opleggen die kan oplopen tot EUR 5.278.

Bij meer gebreken geen aftrek
Vaak zal de Belastingdienst niet snel aangeven dat de voorbelasting niet mag worden afgetrokken bij een licht gebrek aan de factuur (zie ook ons eerder bericht hieromtrent). Maar als hij meer gebreken aan de factuur ontdekt, zal de fiscus er sneller toe overgaan om de aftrek van voorbelasting te weigeren.

Actie en advies
Wij adviseren om standaard, voordat u een factuur betaalt, de factuur te scannen of de factuur voldoet aan de factuurvereisten. Immers, een reeds betaalde factuur gecorrigeerd te krijgen is veel lastiger dan een nog onbetaalde factuur. Twijfelt u of een factuur voldoet, stuur deze dan gerust naar ons ter beoordeling (in een e-mail als pdf scan), vaak hebben wij in een oogopslag gezien of een factuur voldoet en helpen wij u graag (meer) rechtszekerheid te verkrijgen.

www.chalant.eu                                Klik hier voor meer artikelen over BTW