WKR en ‘oud-werknemers’

Ook oud-werknemers kunnen van invloed zijn op de toepassing van de WKR binnen een bedrijf.
Een VUT- of pensioenuitkering, een ontslagvergoeding of een kerstpakket wat elk jaar aan oud-medewerker(s) wordt geschonken, tellen mee voor of in de zgn. ‘vrije ruimte’.

Een VUT- of pensioenuitkering welke een bedrijf uitbetaalt of een ontslagvergoeding welke een oud-werknemer bij ontslag meekrijgt, vormen “loon uit vroegere dienstbetrekking”. Als het totaal van dit “loon uit vroegere dienstbetrekking” minder dan tien procent van de totale ‘fiscale loonsom’ is, dan mag een bedrijf dit ‘loon’ voor de berekening van de vrije ruimte meenemen. Is het percentage echter hoger, dan mag dit ‘loon’ niet worden meegenomen voor de berekening van de vrije ruimte.

Als oud-werknemers nog gebruik maken van de kortingsregeling voor producten uit het bedrijf of elk jaar nog een kerstpakket krijgen, dient dit ‘voordeel’ verplicht ten laste van de zgn. ‘vrije ruimte’ worden gebracht. U mag er niet voor kiezen deze verstrekkingen individueel te belasten bij uw oud-werknemers. Het gaat om de volgende vergoedingen en verstrekkingen aan oud- werknemers:

  • vergoedingen ter zake van producten uit eigen bedrijf voor zover uw actieve werknemers een zelfde vergoeding krijgen (denk hierbij aan de kortingsregeling voor producten uit uw eigen bedrijf);
  • verstrekkingen voor zover u die ook aan uw actieve werknemers geeft (denk hierbij aan  bijvoorbeeld een kerstpakket).

chalant lijn onder