meewerkende kinderen

Meewerkende kinderen (IB onderneming)

Werken uw kinderen mee in uw bedrijf? Dan wilt u ze wellicht of natuurlijk voor deze werkzaamheden belonen en deze beloning als (fiscale) bedrijfslast opvoeren. Tegelijkertijd zit u niet te wachten op een hoop administratieve rompslomp, het voeren van een aparte loonadministratie of maandelijkse afdrachten van loonbelasting. De kalenderjaarregeling (KJ-regeling) binnen de Loonheffingen kan hiervoor uitkomst bieden.

Wat is de KJ-regeling
De kalenderjaarregeling (KJ-regeling) is een vereenvoudigde regeling binnen de Loonheffingen welke is gericht (IB) op ondernemingen waarbij kinderen van de ondernemer in het bedrijf werkzaamheden verrichten. Het voordeel van deze regeling is dat u geen loonadministratie hoeft te voeren, geen sociale premies hoeft af te dragen en eenmalig, in januari van het opvolgende jaar, loonaangifte doet over het gehele jaar.

Voorwaarden
Niet iedereen komt in aanmerking voor deze KJ-regeling. Om gebruik te maken van de regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • Het kind moet een kind van de ondernemer zijn;meewerkend-kindje-in-doorwerkkleding-1216-x-1478-low
 • De onderneming wordt gedreven als een IB onderneming (eenmanszaak, maatschap, vof);
 • Het kind moet 15 jaar of ouder en een kind van de ondernemer zijn;
 • Het kind moet thuis wonen en meewerken in de onderneming;
 • Het kind mag niet (elders) verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen;
 • U moet de loonheffingskorting toepassen;
 • Het kind mag geen mede-ondernemer zijn

Voordelen
Belonen van uw kind(eren) met gebruik making van de KJ-regeling heeft de volgende voordelen:

 • De beloning die u aan uw kind uitbetaalt valt in uw onderneming onder de ‘reguliere’ bedrijfskosten en zijn volledig aftrekbaar van de fiscale jaarwinst;
 • Door het verlagen van de fiscale jaarwinst verlaagt u effectief uw te betalen Inkomstenbelasting / Premie VolksVerzekeringen en mogelijk uw ZVW bijdrage;
 • Over gelden welke u via deze weg aan uw kind uitbetaalt hoeft (later) geen erf- of schenkbelasting betaald te worden;
 • Uw kind moet wel regulier loonbelasting afdragen over het loon dat hij ontvangt maar bij een geringe beloning is dit feitelijk nihil1.

Nadelen
Uiteraard zijn er ook nadelen, waaronder:

 • U heeft een Belastingnummer voor de Loonbelasting nodig waarmee u formeel ‘werkgever’ wordt;
 • Indien u de loonaangifte via een intermediair laat verzorgen zijn hier kosten aan verbonden;
 • Als werkgever dient u de Bijdrage Zorgverzekeringswet2 welke bij werknemers wordt ingehouden vergoeden. Deze vergoeding is weliswaar (ook) aftrekbaar van de fiscale jaarwinst maar verlaagt desondanks het totale bruto gezinsinkomen.

Let tevens op richtsnoeren welke gelden voor bijverdiensten van kinderen!
Dit bedrag ligt voor de inkomstenbelasting op ongeveer 6.000 euro, daarboven moet effectief loonheffing betaald gaan worden.
Ontvangt u kinderbijslag, dan is er een maximum bedrag dat een kind mag bijverdienen. Dit bedrag is 1.266 euro per kwartaal plus eenmalig 1.300 euro in de zomermaanden. Ontvangt uw kind een te hoog inkomen dan verliest u het recht op kinderbijslag.
Voor de studiefinanciering geldt een grens van 13.989 euro per jaar (oude stelsel).

Actiepunt?

Benieuwd of het belonen van uw meewerkende kinderen ook iets voor u is? Neem vrijblijvend contact met ons op.chalant-hand-card
Wij leggen het u graag uit en maken voor u graag een indicatieve berekening. Bel ons voor een vrijblijvende informatieve afspraak op 076 597 27 11 of geef uw interesse door via dit formulier.

 

1 Indien het loon onder EUR 6.000 euro (2016) blijft dan wordt de fiscale algemene heffingskorting volledig benut waardoor geen loonbelasting verschuldigd is.
2 Bijdrage zorgverzekeringswet 2016: 6,75%, 2017: 6,65%.