Het kerstpakket: hoe zit het met de loonbelasting ?

December… nog even voordat de feestdagen beginnen en de kerstliedjes weer uit de radio klinken. Ook de kerstborrel komt in zicht. Op dat moment komt bij werknemers ook de vraag naar voren: ‘hoe zal het kerstpakket er dit jaar uitzien?’ Vanaf dit jaar valt het kerstpakket voor alle werkgevers onder de werkkostenregeling. Dit kan op verschillende manieren vormgegeven worden.

In de vrije ruimte

De hoofdregel is dat een kerstpakket bij de werknemer wordt belast met loonbelasting. Voor een cadeau is dit natuurlijk niet gebruikelijk en het komt niet sympathiek over. Veel werkgevers kiezen er dan ook voor om het kerstpakket onbelast te laten. Dat kan door deze onder te brengen in de zgn. ‘vrije ruimte’.

Het onderbrengen van het kerstpakket in de vrije ruimte is alleen mogelijk als de waarde van het kerstpakket vooraf als eindheffingsbestanddeel is aangewezen. Is dat gebeurd, dan kan het kerstpakket onbelast aan de werknemer verstrekt worden. Let er daarbij wel op dat  het totaal van de aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen dit jaar niet meer dan 1,2% van de fiscale loonsom bedragen. Hieronder vallen ook de verstrekkingen aan bijvoorbeeld gepensioneerde werknemers.

Oppassen geblazen

Net als bij lootjes trekken is het ook hier belangrijk om zich aan het afgesproken bedrag te houden. Doet men dit niet, dan leidt dit tot scheve gezichten. In dit geval bij de werkgever want een overschrijding van de vrije ruimte leidt tot 80% eindheffing. De kosten van een kerstpakket met een waarde van € 50 kunnen daardoor oplopen tot € 90!

Als gerichte vrijstelling

Het is natuurlijk ook mogelijk dat de vrije ruimte voor dit jaar al (bijna) volledig benut is. Geen kerstpakket geven is natuurlijk een oplossing, maar of dit wenselijk is mag de werkgever zelf invullen. Als de vrije ruimte benut is en men wil geen eindheffing voor de kiezen krijgen, dan is er nog de mogelijkheid van een gericht vrijgesteld kerstpakket. Een voorbeeld hiervan is een iPad. Hierbij moet wel worden voldaan aan de voorwaarden van het noodzakelijkheidscriterium.

Voorkom verrassingen

December… nog even voor de feestdagen beginnen, hoogste tijd voor werkgevers om te beoordelen hoeveel vrije ruimte er nog resteert voor dit jaar. Hierop kan het kerstpakket worden afgestemd zodat met de kerstdagen genoten kan worden van het kerstdiner en er geen hoge (ongewenste) rekening voor de kerstpakketten op het bordje komt te liggen.

chalant lijn onder

 

 

bron: ElsevierNextens