Wet Arbeidsmarkt in balans aangenomen

Het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) is aangenomen door Tweede Kamer. Wat betekent dit voor uw onderneming? 

Achtergrond
De Tweede Kamer heeft op 5 februari 2019 tegen ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Alleen de door het kabinet voorgestelde nieuwe regels voor een verlengde proeftijd van 3 of zelfs 5 maanden (bij tijdelijke contracten langer dan 2 jaar respectievelijk vaste contracten) hebben de eindstreep uiteindelijk niet gehaald. De huidige proeftijdregeling blijft dus bij invoering van de WAB ongewijzigd.Als ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt gaan de overige door de regeling voorgestelde maatregelen gewoon door. In dit bericht lichten wij de belangrijkste er voor u uit.

Belangrijke wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen / regelingen in dit wetsvoorstel die voor u als ondernemer en voor uw onderneming met personeel, naar onze mening, het meest van belang zijn hebben wij hier voor u uitgelijst:

 • Introductie van een cumulatiegrond (de zogeheten i grond) bij ontslag.
  Vanaf de inwerkingtreding van de WAB kunnen werkgevers verschillende ontslaggronden, behalve de door het UWV beoordeelde a en b grond, met elkaar combineren. Ontslaat de werkgever een werknemer op basis van deze grond, dan kan de rechter de werknemer wel een extra vergoeding toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding.
 • Iedereen transitievergoeding; wel een andere berekeningswijze
  De transitievergoeding wordt straks verschuldigd vanaf het moment van indiensttreding en niet pas na twee jaar dienstverband zoals nu geregeld is. Daartegenover vervalt de verhoging (1/2 in plaats van 1/3 maandsalaris per dienstjaar) voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn. Het bedrag van de transitievergoeding wordt voortaan niet langer naar beneden afgerond op halve dienstjaren maar wordt berekend over de exacte feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst.
 • Tijdelijke contracten weer naar 3 of 3 jaar
  De mogelijkheid om contracten voor bepaalde tijd af te sluiten wordt weer verruimd van 2 naar drie jaar. Pas na drie jaar of meer dan drie tijdelijke contracten ontstaat er een vast dienstverband). Hiermee is feitelijk de situatie van voor de inwerkingtreding van de WWZ op 1 juli 2015 hersteld, met dien verstande dat de periode die nodig is on de keten tussen twee tijdelijke contracten te doorbreken is gehandhaafd op meer dan 6 maanden (was drie maanden).  De mogelijkheden om hiervan bij cao af te wijken (tot tussenpozen van meer dan 3 maanden) worden verruimd en gelden niet langer alleen voor seizoensarbeid.
 • Oproepkrachten
  De oproepkracht (van wie de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd) dient minstens vier dagen van tevoren schriftelijk te worden opgeroepen door de werkgever. Als de oproepkracht nadien wordt afgezegd, houdt de oproepkracht recht op loon over de uren dat de oproepkracht had ontvangen indien de oproep wel zou zijn doorgegaan. De termijn van vier dagen kan bij cao  worden verkort tot maximaal één dag. Na twaalf maanden in dienst van de werkgever dient de oproepkracht van de werkgever een schriftelijk aanbod te ontvangen voor een arbeidsomvang gelijk aan de gemiddelde arbeidsomvang per maand in die voorafgaande periode van twaalf maanden.
 • Payrollmedewerkers krijgen dezelfde rechten als werknemers in dienstverband
  De payrollovereenkomst wordt in de wet opgenomen als bijzondere uitzendovereenkomst zonder toepassing lichter ontslagregime bij uitzending. Payrollwerknemers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn van de opdrachtgever.
 • Berekening van de WW-premies verschillend voor tijdelijke en vaste contracten.De berekening van de WW-premies wordt gewijzigd. Werkgevers gaan een lage WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor alle overige werknemers.

Vanaf 01/01/2020
Als het aan het kabinet ligt, treedt de WAB al op 1 januari 2020 in werking. Voorwaarde daarvoor is zoals gezegd wel dat ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail (helpmij@chalant.eu), website (www.chalant.eu) of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

 

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratisNieuws update

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
diverse nieuwsberichten