Pensioen Eigen Beheer

Het kabinet wil dat regelingen Pensioen Eigen Beheer verdwijnen, dat is kortweg hetgeen er momenteel aan de hand is. Hiervoor heeft staatssecretaris Wiebes een aantal scenario’s bedacht/uitgewerkt uit welke u als Pensioenuitvoerder (de B.V. met een Pensioenvoorziening Eigen Beheer) tezamen met uw Pensioengerechtigde (de DGA en diens (gewezen) Partner) kunt kiezen. Maar is er eigenlijk wel voor iedereen te kiezen en wat moet er dan gedaan worden? 

Hierover wordt veel geschreven, heel veel geschreven. Om hierin een overzicht te bieden heeft Chalant een verzamelpunt voor al deze pagina’s, artikelen, blogs en andere uitingen welke op internet worden geplaatst gecreëerd. Om u een zo compleet mogelijk beeld te schetsen wat er speelt.

Klik hier om naar deze pagina te worden geleid.

www.chalant.eu