2019 Eindejaarstips

Jaarlijks  publiceren diverse accountants- en belastingadvieskantoren traditioneel de zogenaamde ‘eindejaarstips’ voor ondernemingen, ondernemers en particulieren.  Aandachts- en actiepunten waar u best nog voor de aanstaande feestdagen over nadenkt en waar nodig acties op inzet.

Wij verwijzen graag naar de publicaties van onze collega’s welke stuk voor stuk prima van inhoud zijn. Heeft u over een of meerdere van deze tips vragen of heeft u de behoefte om te klankborden of en hoe deze voor u van toepassing zouden kunnen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Verzameling
Deze pagina biedt een verzamelpunt voor een verzameling van deze pagina’s, artikelen, blogs en andere publicaties welke op internet worden geplaatst. Om u een zo compleet mogelijk beeld te schetsen waaruit u vervolgens zelf kunt kiezen.

nog niet beschikbaar voor 2019:

Spaarvermogen in Box 3
Een onderbelicht aspect in deze eindejaarstips is naar onze mening de aandacht voor uw vermogen in Box 3 en de fiscale consequentie van het aldaar aanhouden van nominaal veilig (spaar)vermogen. Diverse organisaties besteden, al dan niet via reclamecampagnes, hier aandacht aan maar ‘vergeten’ hierbij in onze ogen een reel alternatief: het ‘verhuizen’ van (spaar)vermogen van Box 3 naar Box 2.  Wij wijzen u graag op de mogelijkheden die een Spaar BV of een Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) bieden. Zodat u volledig geïnformeerd bent en een goede beslissing kunt nemen.
Let op! Indien u een van deze ‘spaarverslimmers’ wilt inzetten is actie voor medio december aan te raden!

Schenken, alle hoofdpunten op een rijtje
PWC heeft in een, in onze ogen prima artikel, de hoofdlijnen van schenken op een rijtje gezet. Wij verwijzen graag naar de pagina van onze collega’s.

Relevantie
Deze eindejaarstips zijn (uiteraard) generiek van aard en zullen niet allen voor u relevant en/of voor u te adviseren zijn.
Wilt u een meer op maat advies, meer informatie over een eindejaarstip of klankborden of een eindejaarstip in uw specifieke situatie aan te raden is? Neem dan contact met ons op.

Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij de in de publicaties genoemde tips of dieper met u op de onderwerpen ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail, website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:
een kleine noot is op zijn plaats: (c)opyright van de artikelen alsmede de vaktechnische (inhoudelijke) verantwoordelijkheid ligt bij de partij welke het stuk heeft geschreven en reeds eerder op een pubiek toegankelijke plaats op het internet heeft gepubliceerd. Eventuele mitsen en maren (disclaimers) van de betreffende partij zijn mogelijk van toepassing. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de op deze pagina verzamelde stukken. Daarnaast poogt deze pagina niet om een compleet beeld te geven van alle gepubliceerde artikelen of uitgaven.