www.chalant.eu/ofgr

Bespaar box 3 belasting met een Open Fonds voor Gemene Rekening!

ofgr

Het toenemende verschil tussen de, overigens steeds dalende, spaarrente tarieven van de Nederlandse banken enerzijds en de hoge(re) belastingheffing op box 3 vermogen per 1 januari van een fiscaal jaar anderzijds drukt zwaar op het rendement van uw box 3 spaarvermogen. Spaarvermogen dat u bewust risicomijdend heeft geparkeerd op een spaarrekening wordt op deze wijze uitgehold door onze nationale overheid. 

Indien u dit, net als veel mede burgers, steeds zwaarder op de maag ligt is een oplossing te vinden in een zgn. ‘Open Fonds voor Gemene Rekening’ (OFGR). Met een OFGR kunt u uw belasting die u over uw gespaarde vermogen betaalt verlagen en uw totaalrendement verhogen.

Wat is een Open Fonds voor Gemene Rekening?

Een Open Fonds voor Gemene Rekening is kort samengevat:

  • een soort beleggingsfonds met participaties die vrij verhandelbaar zijn. Echter is dit geen beleggingsfonds die u op de beurs of via een vermogensbeheerder of een bank kunt ‘kopen’ en waar een AFM vergunning voor nodig is. Wel is een OFGR is wel een fysieke of virtuele pot met geld die door participanten wordt ingebracht en centraal wordt beheerd;
  • belastingplichtig onder de Wet Vennootschapsbelasting waardoor werkelijke resultaten en uitdelingen, in tegenstelling tot fictieve resultaten, in de belastingheffing worden betrokken. Vermogen dat in een OFGR is ‘geparkeerd’ valt hiermee niet langer in de Inkomstenbelasting in Box 3 maar in Box 2;
  • is geen rechtspersoon en kan daarom worden ‘opgericht’ door middels een onderhandse overeenkomst waardoor geen notaris nodig is;
  • fiscaal gunstig voor particulieren met Box 3 spaarvermogen of laag renderende andere Box 3 vermogensdelen.

Voordeel

Vermogen dat is ‘geparkeerd’ in een OFGR wordt belast op basis van de werkelijk behaalde rendementen in plaats van een rendement fictie welke geldt voor vermogen dat in Box 3 wordt aangegeven. Specifiek voor in principe laag renderende risicomijdende beleggingen of vermogensbestanddelen zoals spaargelden betekent dit dat de belastingheffing aanzienlijk lager uitpakt bij een OFGR ten opzichte van Box 3. Zeker over meerdere jaren gezien!

Een bijkomend voordeel is dat het inbrengen van uw vermogen in een OFGR positieve invloed heeft op de berekening van toeslagen, de eigen bijdrage langdurige zorg en de WMO. Bij deze regelingen wordt namelijk uitgegaan van uw verzamelinkomen waaronder ook het fictieve rendement uit uw box 3 vermogen. Door het ‘parkeren’ van vermogen in een OFGR wordt het hoge fictieve rendement effectief verlaagd door deze te vervangen met een lager inkomen uit Box 2. Dit lager inkomen uit Box 2 is bovendien ‘stuurbaarder’ vergeleken met fictief maar wettelijk geregeld Box 3 rendement.

Het ‘parkeren’ van vermogen in een OFGR is een volkomen legale manier van belasting ‘vermijding’ waar zelfs een specifiek Besluit voor is geschreven. Dit besluit kunt u hier zelf nalezen en bestuderen.

Omdat een OFGR eenvoudig via een onderhandse akte, dus zonder bezoek aan een notaris, kan worden opgericht en geen inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig is, is een OFGR een geduchte concurrent voor de wellicht bekende ‘spaar-BV’.

OFGR versus spaar-BV of spaar-NV

Een OFGR is een alternatief voor het oprichten of gebruiken van een spaar-BV of spaar-NV om onder andere de volgende redenen:

OFGR BV of NV
oprichting eenvoudig via overeenkomst via notaris en Kamer van Koophandel
terugbetalingen van inleg zonder meer mogelijk in principe met heffing van dividendbelasting tenzij via notariële akte
overdracht van vermogen mogelijk na melding bij ‘beheerder’ verkoop van aandelen verplicht via notaris
jaarrekening   niet aan regels gebonden volgens BW 2 titel 9 en publicatie bij KvK
belastingheffing VPB (en dividendbelasting bij uitkeringen) VPB (en dividendbelasting bij uitkeringen

Wat kan Chalant voor u(w OFGR) betekenen

Of een OFGR voor uw situatie interessant kan zijn is afhankelijk van uw huidige Box 3 vermogen en uw inschatting van de (toekomstige) rendementsontwikkeling van dit vermogen.
Wij rekenen u graag voor wat in uw situatie het verschil tussen Box 3 en OFGR in klinkende munt betekent.

Natuurlijk kunnen wij helpen bij het opzetten van, het administreren en rapporteren over het vermogen en de resultaten van en het behartigen van de fiscale zaken van de OFGR. Wij rekenen hiervoor een vast bedrag per jaar waardoor onze kosten vooraf duidelijk en inzichtelijk zijn en u optimaal profiteert van onze kennis en ervaring met deze fondsvorm.

Geïnteresseerd welke besparing u vanaf 1 januari zou kunnen realiseren door voor of in december van dit jaar nog in actie te komen? ofgr

Vul dan onze OFGR inventarisatie in en stuur deze ingevuld naar ons toe. Wij nemen op basis hiervan contact met u op voor een vrijblijvende kennismaking waarbij wij graag met u doornemen welke belastingbesparing u zou kunnen realiseren. Deze kennismaking is naar uw keuze bij ons of bij u, overdag of in de avond.

Wilt u eerst telefonisch meer weten of heeft u specifieke vragen? Bel ons dan op nummer 076 597 27 11 en wij staan u graag vrijblijvend te woord.

Naam + slogan (breed)