woning

Wet minimumbeloning zelfstandigen

Het kabinet heeft de uitwerking gepubliceerd van het concept wetsvoorstel waar het ‘minimum tarief zelfstandigen’ en de ‘zelfstandigenverklaring’ in zijn uitgewerkt.  Deze wet moet de opvolger worden van de eigenlijk nooit echt ingevoerde Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) en is bedoeld om einde te geven aan alle onzekerheid over met name de inzet van ZZP’ers.

Achtergrond
De (concept) wet introduceert een minimumtarief voor zzp’ers en een zelfstandigenverklaring.
Het minimumtarief is bedoeld om zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen tegen armoede. Het gaat om bescherming van zzp’ers die de fiscale voordelen van het zelfstandig ondernemerschap niet kunnen verzilveren voor een hoger inkomen en die de kosten voor verzekeringen tegen arbeidsrisico’s niet kunnen verdisconteren in het tarief. Het minimumtarief moet zelfstandigen in staat stellen om bij een fulltime werkweek ten minste netto het sociaal minimum te verdienen. De zelfstandigenverklaring is bedoeld om zzp’ers aan de bovenkant van de arbeidsmarkt en hun opdrachtgevers extra zekerheid te geven over hun arbeidsrelatie.

Overigens wordt ook/tevens een webmodule die (alle) opdrachtgevers zekerheid kan geven over de arbeidsrelatie met een zelfstandige. De webmodule en de daaruit komende opdrachtgeversverklaring maken (nog) geen deel uit van het wetsvoorstel.

Voor meer achtergrond en uitwerking bevelen wij een artikel van PWC aan wat u via deze link kunt benaderen.

 

Admistratieve rompslomp
Ondanks dat de initiatieven in dit wetsvoorstel bewonderenswaardig zijn komt met dit wetsvoorstel ook een sloot ‘administratieve lastenverzwaring’ op het bord van de opdrachtnemer én opdrachtgever te liggen. Beide moeten continue nagaan of het aantal aan een werk of opdracht bestede uren niet in samenhang met de gemaakte afspraken qua tarief of bedrag niet leid tot een ondermijning van het gestelde minimum tarief. Dit dient natuurlijk ook allemaal goed gedocumenteerd te worden omdat de inspecteur van de Belastingdienst dit allemaal anders zou kunnen beschouwen.

Afwachten en volgen van ontwikkelingen
Er rest ons op dit moment niets anders dan de ontwikkelingen te volgen. Er wordt en zal ook in de nabije toekomst vermoedden wij in de diverse (sociale)media voldoende over geschreven (gaan)worden.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.

Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail, website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:

# PWC