fietsen!

Fietsregelingen in de loonbelasting in 2020

Per 1 januari 2020 is de fiscale regelgeving omtrent de fiets van de zaak gewijzigd. Met ingang van 2020 geldt dat de waarde van het privévoordeel van de fiets van de zaak ‘forfaitair’ wordt berekend aan de hand van een bijtellingspercentage. BDO heeft een service brief uitgegeven waarin u op hoofdlijnen leest hoe een en ander in de praktijk uitwerkt en op welke specifieke punten de werkgever moet letten bij het toepassen van de nieuwe fietsregelgeving

Systematiek 2020 e.v.
Vanaf 1 januari 2020 wordt het voordeel van een door de werkgever terbeschikkinggestelde fiets (de fiets van de zaak) die privé kan worden gebruikt, berekend aan de hand van een forfaitair bijtellingspercentage. Deze berekeningssystematiek is vergelijkbaar met de systematiek die wordt gehanteerd bij het berekenen van het privégebruik van de auto van de zaak.

Servicebrief
BDO Accountants& Adviseurs heeft naar onze mening een duidelijke weergave gegeven van de regeling in haar zgn. open service brief lonen. Wij verwijzen graag naar dit document.

 

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.

Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mailwebsite of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:

# Servicebrief Lonen
Rijksoverheid Fiets van de Zaak