geld erbij

Minimum loon bedragen 1 januari 2022 bekend

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband is per 1 januari 2022 als volgt:

€ 1.725 per maand
€ 398,10 per week
€ 79,62 per dag

De minimumjeugdlonen zijn een afgeleide hiervan en worden daarmee ook verhoogd.

Meer informatie en hulpmiddel
De publicatie met alle bedragen en een toelichting vindt u op de site van de Rijksoverheid. Deze vind u hier.

Op www.rijksoverheid.nl is ook een rekenhulp te vinden om het juiste minimumloon te berekenen. Deze vind u hier.

Behoefte om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte om (kort) hierover met iemand praten, te klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan en zeker bereid u waar mogelijk te helpen of te ondersteunen. U kunt ons op werkdagen bellen op 076 597 27 11, ons een e-mail bericht sturen via helpmij@chalant.eu of contact opnemen via onze website www.chalant.eu