Post van de Belastingdienst over de Berichtenbox

De Belastingdienst informeert particulieren middels een brief/folder over de Berichtenbox. Het gaat om ruim 1,3 miljoen belastingplichtigen.

In de brief geeft de Belastingdienst aan dat steeds meer post digitaal wordt verstuurd naar de Berichtenbox. En dat het activeren ook nodig is als gebruik gemaakt wordt van fiscaal dienstverlener (bijvoorbeeld een belastingadviseur, accountant, boekhouder of administrateur).

Folder 

Bij de brief wordt de folder Ontvang uw post voortaan digitaal meegestuurd. Hierin staat aangegeven hoe in 4 stappen uw Berichtenbox op Mijn Overheid geactiveerd kan worden. Ook staat toegelicht waar hulp of meer informatie te vinden is. Bijvoorbeeld over het aanvragen van een DigiD (noodzakelijk voor het activeren van de Berichtenbox).

Relevantie

Helaas kunnen wij als fiscaal dienstverlener niet gemachtigd worden voor de Berichtenbox van klanten/relaties.  De reden hiervan is dat in de Berichtenbox ook voor post van andere overheden (bijvoorbeeld de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en gemeenten) gebruikt wordt / gaat worden.

Om relevante berichten van de Belastingdienst te (blijven) ontvangen is het van belang dat de Berichtenbox wordt activeert. Stukken in de Berichtenbox die voor ons relevant zijn, kunt u (dan) vervolgens naar ons doorsturen. Helaas is hiervoor nog geen andere (lees: slimmere) oplossing beschikbaar. Wel kunt u instellen dat u een e-mail bericht ontvangt, zodra er post in de Berichtenbox binnenkomt.

En nu?

Wij adviseren u om de Berichtenbox op Mijn Overheid te activeren en in te stellen op welk e-mail adres u bericht wilt krijgen dat er post in de Berichtenbox is geplaatst. U heeft hiervoor een (geldig) DigiD nodig, vraag deze aan als u deze nog niet hebt of als deze verlopen is.

 

 

Chalant2016-breed-RGB

 

zie eventueel ook:
Belastingdienst en de Berichtenbox
Belastingdienst.nl/digitalepost
www.digid.nl