Modelovereenkomst voor inschakelen ZZP’ers op land- en tuinbouwbedrijven

LTO Nederland heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over een modelovereenkomst voor het inschakelen van ZZP’ers op land- en tuinbouwbedrijven. Door gebruik te maken van deze modelovereenkomst én te werken volgens de afspraken uit de modelovereenkomst hebben agrarische ondernemers vooraf zekerheid dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en af te dragen.

Uitsluiten dienstbetrekking
Met behulp van de modelovereenkomst kunnen agrarische ondernemers en ZZP’ers hun afspraken precies omschrijven en uitsluiten dat er sprak is van een dienstbetrekking. Van belang is om vast te leggen wat het resultaat van een opdracht moet zijn en niet hoe dat resultaat bereikt moet worden. Het eindresultaat is dus leidend. Belangrijk is ook om daarna volgens de gemaakte afspraken te werken.

Voor het gebruik van de Modelovereenkomst is een stappenplan beschikbaar. Het stappenplan, de modelovereenkomst én een lijst van veelgestelde vragen en antwoorden zijn beschikbaar via de website van de Werkgeverslijn.

De modelovereenkomst is tevens gepubliceerd op de website van de Belastingdienst

Wet DBA
Per 1 mei 2016 is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervallen. Ter vervanging van de VAR kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel – als zij dat willen – een modelovereenkomst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben over de voorgenomen arbeidsrelatie en zo te weten of er geen sprake is van een dienstbetrekking. Opdrachtgevers weten dan zeker dat zij geen loonheffingen hoeven in te houden of te betalen. De wijzigingen staan in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).