Let op eisen voor aftrek voorbelasting BTW

Een BTW-ondernemer kan de hem in rekening gebrachte BTW als voorbelasting in aftrek brengen op de periodiek in te dienen aangifte omzetbelasting. Er dient dan aannemelijk te worden gemaakt dat er recht bestaat op de geclaimde teruggaaf van voorbelasting. Dit dient dan aangetoond te worden met de facturen die in de administratie aanwezig zijn.

Spelregels

In de strakke regelgeving van de wet op de omzetbelasting is vastgelegd waaraan een factuur moet voldoen (zgn. factuurvereisten) om een aftrek van voorbelasting te verkrijgen. Het is vooral belangrijk, naast nog 14 andere vereisten, dat op de factuur de naam van de leverancier en die van de afnemer staat. Dit betekent dat kassabonnetjes geen recht geven op aftrek voorbelasting. Indien bij de kassa een zogenaamde BTW-bon gevraagd wordt, dan gaat vaak de aftrek van voorbelasting wel goed.

Uitzonderingen

De enige drie uitzonderingen waarbij de aftrek voorbelasting wel wordt toegestaan zijn die van openbaar vervoer, taxi en benzine. De BTW mag nooit – behalve bij de drie hiervoor genoemde gevallen –  teruggerekend worden uit het betaalde bedrag. De BTW moet expliciet vermeld staan op de nota.

Praktijk

Helaas wijst de praktijk uit dat van zeer veel bonnetjes de BTW wordt teruggevraagd terwijl deze bonnetjes niet voldoen aan de factuurvereisten. Bij een boekenonderzoek wordt dit zonder meer gecorrigeerd, al dan niet met een boete er over heen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij kunnen u op verschillende manieren helpen dit risico te voorkomen, bijvoorbeeld:

  • door samen met u de regelgeving, aan de hand van concrete voorbeelden, door te nemen;
  • door eenmalig, periodiek of jaarlijks uw facturen op basis van een quickscan of in detail na te lopen op deze punten;
  • door eenmalig, periodiek of jaarlijks uw facturen op basis van een steekproef na te lopen op deze punten.

Natuurlijk kunt u ons ook altijd bellen of mailen met een concrete vraag indien u twijfelt hoe u de (spel)regels moet toepassen. Wij zijn u graag van dienst.

Chalant2016-breed-RGB

 

bron: logo-auxilium 77x46