gebruikelijk loon voor startups

Directeur / eigenaren van een ‘startup’ BV zijn evenals andere directeur-grootaandeelhouders (dga) gebonden aan het begrip ‘gebruikelijk loon’. Vanaf 2017 zijn echter oprichters van startups, in de eerste drie jaren,  niet langer verplicht om zichzelf een gebruikelijk loon toe te kennen van minimaal € 44.000. Gedurende de eerste drie jaar mogen zij zichzelf een salaris uitbetalen dat minimaal het minimumloon bedraagt.

Dit hebben minister Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Wiebes van Financiën bekendgemaakt.

Het kabinet heeft € 50 miljoen beschikbaar gesteld om startups en doorgroeiende bedrijven een extra boost te geven. De regering gebruikt een deel van het geld om te investeren in startups in het midden- en kleinbedrijf. Met het resterende deel van het geld wil het kabinet de zgn. gebruikelijkloonregeling versoepelen. Zo blijft er voor startups meer geld over om te investeren in vernieuwingen en kunnen ze makkelijker doorgroeien.

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) moet zich volgens de gebruikelijkloonregeling in 2016 minimaal € 44.000 als loon/salaris uitbetalen. Hij mag afwijken van dit bedrag, maar dan moet hij wel aannemelijk maken dat een lager loon bij een meest vergelijkbare dienstbetrekking van een werknemer, die geen dga is, gebruikelijk is.

In de wereld van de startups is het echter zeer ongebruikelijk dat een oprichter zichzelf een salaris toekent van € 44.000. Vanaf 2017 wordt daarom de gebruikelijkloonregeling voor startups versoepeld. Gedurende de eerste drie jaar van de startup mogen oprichters zichzelf een salaris uitbetalen dat minimaal het minimumloon bedraagt. Het is nu al mogelijk om in overleg met de Belastingdienst het gebruikelijk loon te verlagen, maar vanaf volgend jaar wordt dit dus wettelijk vastgelegd.

bron: nieuwsbericht op www.rijksoverheid.nl