Brief stopzetten EKA

Heeft u een brief ontvangen van de Belastingdienst over het stopzetten van de Elektronische Kopie Aanslag (EKA)? Dan mag u deze negeren.

De Electronische Kopie Aanslag (EKA) is al een poosje geleden vervangen door SBA (Serviceberichten Aanslag). Toch worden er nog jaarlijks automatische stopzettingsbrieven inzake de EKA gestuurd. Hoe komt dit? De EKA liep tot belastingjaar 2013. Als er langer dan 3 jaar geen EKA was verstuurd, stopte deze automatisch. Het systeem verstuurde vervolgens een automatische stopzettingsbrief naar de betrokkene. Dat is nu ook gebeurd.

Heeft u zo een brief ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. Het is (enkel) een bericht van de Belastingdienst dat u geen post hieromtrent meer krijgt.

www.chalant.eu