Digitale Aangifte Belastingdienst

Zelfstandig ondernemingsaangifte bij Belastingdienst enkel nog via eHerkenning!

Vanaf 2020 heeft de Belastingdienst bepaald dat u als u als ondernemer zelfstandig aangifte wilt doen van bijvoorbeeld Omzetbelasting, Loonheffing maar ook Vennootschapsbelasting u dit niet meer zoals gebruikelijk via de zakelijke portalen van de Belastingdienst kunt doen via gebruikersnaam/wachtwoord maar daarvoor een goedgekeurd privaat inlogmiddel als eHerkenning nodig heeft.

Achtergrond
Wat precies de echte achterliggende reden is voor het afsluiten van de tot nu toe gebruikelijke mogelijkheden via het zakelijk portaal van de Belastingdienst is ons in grote mate onduidelijk. Het tot nu toe gebruikelijke portaal was snel, gebruiksvriendelijk en kostenvriendelijk waardoor u als ondernemer zelf in staat was om basis aangiften in het kader van uw onderneming zelfstandig te verzorgen. Denk hierbij aan de aangifte omzetbelasting, aangifte loonheffingen en aangifte vennootschapsbelasting.

eHerkenning 
Vanaf 2020, met ingang van de aangifte omzetbelasting over het eerste kwartaal 2020, de aangifte loonheffingen over januari 2020 en de aangifte vennootschapsbelasting over 2019 is het niet meer mogelijk om deze aangiften via het tot nu toe gebruikelijke zakelijk portaal van de Belastingdienst te doen waarop ingelogd kan worden via gebruikersnaam+wachtwoord. In plaats hiervan is een ander portaal met een andere inlogfunctionaliteit verplicht gesteld. Voor deze inlogfunctionaliteit is het bovendien nodig om additionele kosten te maken en moeite te doen om deze te verkrijgen.  In onze ogen een onnodige (administratieve)lastenverzwaring voor u als ondernemer.

Procesverbetering en aanbod
Natuurlijk geeft deze nieuwe handelswijze naast de genoemde ongewenste effecten ook de mogelijkheid (naast noodzaak) om het gebruikelijke proces te beschouwen en na te gaan of dit nog past bij uw huidige doelstellingen en ambities. Mogelijk dat u weliswaar gewend bent (geweest en gebleven) om een aantal van deze acties zelf(standig) uit te voeren maar dat het omdat deze niet (meer) tot uw kernkwaliteiten behoren en (beter!) kunt uitbesteden zodat hiermee u uw vrijkomende tijd kunt besteden aan (winstgevendere) activiteiten.

Graag staan wij open om deze taken van u over te nemen. Bovendien kunnen wij, afhankelijk van uw daadwerkelijke behoefte, een strakke dienstverlening mer scherpe prijs hiervoor aanrekenen zodat uitbesteden loont.

Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden door te bellen met 076-5972711 of een korte e-mail te sturen met op welke gebieden u ondersteuning behoeft.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.

Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mailwebsite of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:

#