handdruk suc6

Tante Agaath-regeling wellicht nieuw leven ingeblazen

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie overwegen de in 2011 afgeschafte Tante-Agaathregeling nieuw leven in te blazen. Omdat zij denken dat een nieuwe durfkapitaalregeling de groei van ondernemingen in de beginfase zou kunnen bevorderen, hebben zij een motie opgesteld waarin het kabinet wordt opgeroepen om de mogelijkheden te onderzoeken de oude regeling voor achtergestelde leningen aan startende ondernemingen (durfkapitaal) met fiscale voordelen voor de verstrekker te herintroduceren.

Achtergrond
De Tante Agaath-regeling werd in 1996 ingevoerd door staatssecretaris Willem Vermeend om ondernemerschap aan te jagen. De rente die de investeerder ontving was tot 5000 gulden belastingvrij. Met de invoering van de nieuwe Belastingwet in 2001 kwam er de ruimer opgezette Durfkapitaalregeling voor in de plaats. Die regeling bestaat nog steeds, maar de belastingvoordelen werden in 2011 afgeschaft.

Inhoud van de motie
De coalitiepartijen wijzen er in de motie op dat er nu een onderzoek loopt waarin onder meer wordt gekeken naar hoe het doel van de Tante Agaath-regeling op niet-fiscale wijze kan worden bereikt. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verzoeken de regering daarover voor de zomer van 2020 aan de Kamer te rapporteren. Als daaruit blijkt dat dit doel niet op niet-fiscale wijze kan worden bereikt zou op basis van een evaluatie van de Tante Agaath-regeling uit 2005 moeten worden onderzocht of er behoefte is aan een vervolg op de regeling en hoe deze vorm zou kunnen krijgen.

Die behoefte lijkt er in elk geval wel te zijn. MKB-Nederland vroeg afgelopen najaar in haar ondernemersagenda nog om een nieuw soort Tante Agaath-regeling.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.

Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mailwebsite of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

www.chalant.eu
mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:

# Tweede Kamer
# RTL-Z 
# AccountancyVanmorgen