bezwaar

Stel de Belastingdienst op tijd in gebreke en ga tijdig in beroep!

Zit u in een lopende bezwaarprocedure met de Belastingdienst en zijn alle wettelijke beslistermijnen inmiddels verlopen? Dan kunt u de Belastingdienst in gebreke stellen. Wacht echter niet te lang hiermee, u kunt uw rechten verspelen.

Wacht niet te lang met in gebreke stellen van de Belastingdienst. Volgens een oordeel van een gerechtshof mag u namelijk niet onredelijk lang wachten. Door ingebrekestelling wordt de Belastingdienst gedwongen om een beslissing te nemen en kan zij een dwangsom aan u verschuldigd worden die kan oplopen tot € 1.442. Reageert de Belastingdienst dan nog niet, dan kunt u in beroep.

Achtergrond
De Belastingdienst neemt binnen zes weken na afloop van de bezwaartermijn een beslissing op het bezwaarschrift (artikel 7:10, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht). Deze beslistermijn kan de Belastingdienst opschorten als:

Zolang geen uitspraak op bezwaar is gedaan of in ieder geval niet voldoende duidelijk is dat de inspecteur op een bezwaarschrift heeft beslist en daardoor een einde aan de bezwaarfase is gekomen, kun je de Belastingdienst in gebreke stellen.

Reageert de Belastingdienst niet (tijdig) op een bezwaarschrift, dan kan beroep worden ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een beslissing (artikel 6:12 Algemene wet bestuursrecht). Hiervoor moet de Belastingdienst wel eerst in gebreke worden gesteld. Het beroep kan vervolgens worden ingediend twee weken na deze ingebrekestelling (artikel 6:12, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht).

Tijdige actie gewenst!
Met een beroep kunt u niet te lang wachten. Wanneer u dit beroep namelijk ‘onredelijk laat’ instelt, loopt u de kans dat het beroep niet in behandeling wordt genomen door de rechter. Bovendien loopt u dan het risico dat u geen dwangsom krijgt toegewezen.

Vier maanden wachten kan hierbij al te lang zijn, blijkt uit een oordeel van een gerechtshof. Zeker als er geen behoorlijke verklaring is waarom er zo lang gewacht is. De Hoge Raad oordeelde dat het beroep in cassatie niet tot cassatie kon leiden en sprak dus verder geen oordeel hierover uit.

Stuurt de Belastingdienst alleen een kennisgeving van een vermindering? Dan kunt u de Belastingdienst ook in gebreke stellen, zelfs als met de kennisgeving al volledig aan uw bezwaren tegemoet is gekomen. De Hoge Raad oordeelde namelijk dat alleen een kennisgeving van een vermindering géén uitspraak op bezwaar is.

Behoefte aan ondersteuning of om (kort) te klankborden?
Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u (kort) hierover met iemand praten, klankborden of overleggen? Wij zijn graag bereid om u hierover vrijblijvend te woord te staan.
Ook kunnen wij u waar mogelijk helpen en ondersteunen bij dit onderwerp of dieper met u op dit onderwerp ingaan.

Neem contact met ons op via de telefoon (076 597 27 11), e-mail, website of loop eenvoudig even bij ons binnen aan de Beukenlaan 4 in Zundert. Wij nemen graag even de tijd om met u kennis te maken en u te woord te staan.

Chalant logo aaa

mis geen artikelen of berichten; abonneer u op onze gratis  Chalant Alert!

bronvermelding / verantwoording / relevant referentiemateriaal:

# Rijksoverheid
Gerechtshof Den Haag (12-07-2017 • 16/00582 • ECLI:NL:GHDHA:2017:2173 )