Pensioen in Eigen Beheer (brief Wiebes 20151217)

Dit jaar is al veel geschreven over (de toekomst van) het Pensioen in Eigen Beheer (PEB). Staatssecretaris Wiebes stuurt duidelijk aan op afschaffing (of afbouw) en in ieder geval op staking van de opbouw en heeft hierover reeds diverse brieven aan de Tweede Kamer geschreven. Helaas bieden deze brieven nog geen duidelijk beeld over de toekomst van het PEB voor DGA’s. Ook niet de meest recente brief van 17 december 2015 met twee bijlagen.

brief en voorstellen

In deze brief van 17 december stelt staatssecretaris Wiebes voor om de opbouw van pensioen in eigen beheer vanaf 2017 af te schaffen en stelt voor bestaande (opgebouwde) rechten tegen de fiscale waarde af te mogen kopen. Deze fiscale waarde zou dan voor 80% worden belast, tegen maximaal 52% (effectief tarief 41,6%, + box 3 heffing in de toekomst!). Opgebouwde rechten kunnen ook blijven staan op basis van het huidige regime, indien afkoop niet gewenst is. Let op, dit zijn voorstellen aan de Tweede Kamer en het is nog niet zeker dat dit door gaat gaan.

Wiebes geeft in zijn brief duidelijk aan te zijn voor een uitfasering van het PEB, zonder ervoor iets anders in de plaats te brengen.
Toch benoemd hij in zijn brief de mogelijk van OudedagsSparen in Eigen Beheer (OSEB), om DGA’s de mogelijkheid te blijven bieden tot het opbouwen van een oudedagsvoorziening in eigen beheer.

vervolg

Eventuele (nieuwe) regels zouden in 2017 in werking kunnen treden als de nodige mitsen en indiens worden gerealiseerd.

In de tussentijd blijven wij dit onderwerp voor u volgen en zullen u berichten zodra er zicht is op uitkomsten, of er meer nieuws in de media verschijnt.

chalant lijn onder

 

 

link naar de brief van Wiebes:
Brief DB/2015/454 U dd 20151217

eerder verschenen berichten over dit onderwerp:
Onduidelijkheid pensioen eigen beheer duurt voort

berichten van anderen over dit onderwerp:
Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer, the never ending story? [Akkermans & Partners] De 4e brief over het pensioen van de DGA. Een lachertje! [Akkermans & Partners] Kamerbrief Wiebes: oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer [ElsevierNextens]