Onduidelijkheid pensioen eigen beheer duurt voort

Als dga kunt u pensioen in uw eigen bv opbouwen (het zgn. pensioen in eigen beheer). De laatste jaren is veel gesproken over de problemen met het pensioen in eigen beheer. Zoals onder meer de problemen die ontstaan door het verschil in fiscale en commerciële waardering en de schijnbare onmogelijkheid om nog dividend te kunnen uitkeren bij aanwezigheid van een pensioen in eigen beheer.

Op dit moment is er nog geen oplossing voor deze genoemde problemen, maar heeft de staatssecretaris van Financiën wel een aantal ‘oplossingsrichtingen’ aangegeven.
Deze ‘oplossingsrichtingen’ zijn::

  • volledige afschaffing van de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen, eventueel in combinatie met een afkoopmogelijkheid voor de huidige pensioenen in eigen beheer;
  • pensioen in eigen beheer via een oudedagsbestemmingsreserve;
  • pensioen in eigen beheer via oudedagssparen in eigen beheer.

Of een van deze oplossingsrichtingen gekozen gaat worden, is nog onduidelijk. Eind 2015 wordt een concreter voorstel van de staatssecretaris verwacht. De verwachting is dat eventuele veranderingen voor het pensioen in eigen beheer nog op zich laten wachten tot 1 januari 2017.

Tot het moment dat de staatssecretaris met een concreter voorstel komt is het vooralsnog afwachten. Wij houden de ontwikkelingen voor u in ieder geval in de gaten.

chalant lijn onder